Súťaž LLPA Battle for Ignite

The Best IT Pro & The Best Developer LLPA Battle for Ignite

 

Vydaj sa na IT misiu

Leť s nami na medzinárodnú konferenciu Microsoft Ignite 2018 (výherca získa vstup + letenku + ubytovanie v hoteli).

LLPA Battle prebieha na dvoch úrovniach:
 • lokálnej (celoslovenskej)
 • medzinárodnej (EMEA)

Súťaží sa v dvoch kategóriách: The Best IT Pro a The Best Developer. Prvé kolo celoslovenskej úrovne bolo online od 8.6. do 6.7.2017.

5 najlepší z oboch kategórií postupia do druhého kola, ktoré bude 13.7.2017 v IT školiacom stredisku GOPAS v Bratislave.

Výhercovia 2. kola získajú vstupenku na najväčšiu IT konferenciu na Slovensku Show IT 2018 a postupujú do medzinárodného kola, EMEA The Battle for Ignite.

Partner

 

Mediálni partneri

 

              

 

Súťažné podmienky LLPA Battle

Súťaží sa v dvoch kategóriách: IT Pro a Developer.

Súťaž prebieha na dvoch úrovniach:

 • lokálnej (celoslovenskej)
 • medzinárodnej (EMEA)

I. Celoslovenská súťaž

1. Prvé kolo – súťaž o TOP 5 – od 8.6.2017 do 6.7.2017

 • Prvé kolo bude organizované formou online súťaže v období od 8.6.2017 do 6.7.2017.
 • Súťažiaci budú mať po registrácii 5 minút na to, aby odpovedali na 20 súťažných otázok.
 • Súťaží sa v dvoch kategóriách: The Best IT Pro a The Best Developer.
 • Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
 • 5 súťažiacich s najväčším počtom bodov v oboch kategóriách postúpi do druhého kola celoslovenskej súťaže.

2. Druhé kolo – súťaž o TOP 1 – dňa 13.7.2017

 • Druhé kolo lokálnej súťaže The Best IT Pro a The Best Developer sa uskutoční v spoločnosti GOPAS SR, a.s.
 • Víťazi TOP5 prvého kola celoslovenskej súťaže v rovnakom čase online odpovedia na 20 súťažných otázok.
 • Súťažiaci budú mať k dispozícii maximálne 5 minút na vyplnenie online testu.
 • Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
 • Víťazom súťaže sa stane účastník s najvyšším počtom bodov.
 • Víťaz súťaže The Best IT Pro a víťaz súťaže The Best Developer postúpia do medzinárodného kola súťaže EMEA.
 • Víťazi celoslovenského kola súťaže v kategóriách The Best IT Pro a The Best Developer (jeden v každej kategórii) získajú ako cenu voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2018 v hoteli Crowne Plaza v centre Bratislavy

II. Medzinárodná súťaž na úrovni EMEA – The Battle for Ignite

 • Medzinárodné kolo súťaže pre slovenských súťažiacich sa usporiada v spoločnosti GOPAS SR, a.s.
 • Víťazi prvého kola v rovnakom čase online odpovedia na 40 súťažných otázok v kategóriách The Best IT Pro a The Best Developer.
 • Súťažiaci budú mať k dispozícii maximálne 15 minút na vyplnenie online testu
 • Víťazom medzinárodnej súťaže bude účastník s najvyšším počtom bodov.
 • Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
 • Víťaz súťaže získa ako cenu voľnú vstupenku na medzinárodnú konferenciu Microsoft Ignite 2018, vrátane spiatočnej letenky a ubytovania v hoteli počas konferencie.
 • Súťaž na úrovni EMEA sa uskutoční na jeseň 2017 - presný termín súťaže bude upresnený do 31.8.2017.

LLPA súťažné pravidlá

1. Víťazom súťaže je účastník s najvyšším počtom bodov, ktoré sú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.

2. Každý súťažiacich sa môže zúčastniť súťaže len raz.

3. Cena sa skladá zo:
 • vstupenky na konferenciu Microsoft Ignite 2018
 • spiatočnej letenky do miesta Microsoft Ignite 2018
 • ubytovania v hoteli počas Microsoft Ignite.

 

4. Účastníci súhlasia so zasielaním informácií od LLPA člena/partnera, ktorý organizuje súťaž v ich krajine.

5. Víťazi súhlasia s použitím ich osobných údajov v publikáciách súvisiacich so súťažou LLPA člena, ktorý organizuje súťaž v ich krajine.

6. Víťazi medzinárodného kola súťaže sa zaväzujú prispievať správami v sociálnych médiách a písať denné správy o ich účasti na Microsoft Ignite 2018, ktoré budú zverejnené na internetových stránkach LLPA a na webovej stránke LLPA člena, ktorý organizuje súťaž v danej krajine.

7. Cena je určená pre osobné použitie a nemôže byť prevedená na tretiu osobu.

8. Cena nemôže byť vykúpená za hotovosť.

9. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. V prípade zrušenia konferencie Microsoft Ignite 2018, víťaz nemá nárok na žiadnu inú náhradnú cenu.

11. LLPA a jej členovia usporiadajúci súťaž nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku konkurencie.

12. LLPA a jeho členovia si vyhradzujú právo na vylúčenie účastníkov, ak nebudú konať v súlade s pravidlami súťaže alebo ovplyvnia výsledok súťaže nekalým spôsobom.

13. Predstavenstvo si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky, alebo ukončiť súťaž bez udania dôvodu. Zmeny ohľadom súťaže budú zverejnené na webových stránkach.