Žiadna letná diéta, ale poriadna porcia vedomostí naviac!


V GOPASe sme si pre Vás pripravili sviežu letnú kampaň. Absolvujte do 15.9. 2017 aspoň 3 dni technických školení a získate od nás zdarma 1-dňové školenie osobného rozvoja. Vzdelávať Vás, to nás baví.


S kým sa na kurzoch stretnete

vitous.jpg Martin Vitouš budoval svoju profesionálnu dráhu v nadnárodných spoločnostiach na rôznych pozíciách (od technických až po manažérske). Pôsobil v rôznych krajinách na všetkých kontinentoch). V GOPASe sa s ním môžete stretnúť na školeniach procesného, projektového a osobného riadenia.
received_10209956715407564.jpg Rado Citterberg, pracuje v oblasti IT už viac ako 20 rokov. Posledných 10 rokov hlavne v oblsti riadenia IT servisov a kvality, 5 rokov ako programový manažér v nadnárodnej spoločnosti. Robí asesmenty klientských IT prostredí so zameraním na odstránenie nedostatkov a optimalizáciu (CSI). Funguje ako konzultant v oblasti riadenia systémov vzdelávania, performance manažmentu od designu programov až po ich implementáciu. Školí hlavne oblasť ITIL, ISO a oblasť rôznych soft skilov.
 

Vyberte si kurz osobného rozvoja z tejto ponuky

1. Základy Projektového Manažmentu
Bez projektového riadenia by bol vo všetkých sférach obchodu jednoducho chaos. Projekty nás obklopujú každý deň. A to aj v prípade, že len potrebujete vymalovať byt. Jedná sa vlastne o projekt vrátane prípravy všetkého potrebného - rozpočtu, riadenia zdrojov, ľudí a časového plánovania. Tento kurz Vám síce neposkytne komplexné vedomosti potrebné k riadeniu projektu, ukáže Vám ale základné princípy a techniky potrebné k pochopeniu, čo taký projekt obnáša. Je samozrejme možné na tento kurz nadviazať certifikovanými komplexnými kurzami PRINCE2, alebo PMP...
 
2. ITIL Overview
Takmer každý v IT biznise už počul o ITILe, nie všetci ale chápu, čo to vlastne je. Tento kurz Vám pomôže pochopiť, čo je obsahom ITILu, prehľad procesov, rolí a systému riadenia popísaného v ITILe a zistiť, aký prípadný prínos môže mať ITIL pre Vašu firmu. Na tento kurz je samozrejme možné nadviazať certifikovaným kurzom ITIL Foundation.
 
3. Efektívna komunikácia, meetingy a vyjednávanie
IT, tak ako ktorákoľvek iná oblasť biznisu, je vedená ľuďmi. IT služby sa bez ľudského zapojenia nezaobídu a čokoľvek v biznise je závisle od toho, ako efektívne dokážu ľudia spolu komunikovať, nachádzať riešenia, konsenzus a spolu implementovať, koordinovať alebo poskytovať služby klientom. Kurz je zameraný na všeobecnú komunikáciu v biznise, ale zahrňuje aj popis techník zameraných na čo možno najefektívnejšie plánovanie meetingov, využitia času na meetingu, techník vedenia jednania ako aj post komunikáciu.
 
4. Úspešná Prezentácia
V obchode sa často hovorí, že uspešný prezentátor je vlastne veľmi nadaný komunikátor. Nadanie je niečo, čo sa síce naučiť nedá, každopádne je ale možné zhrnúť a pochopiť základné techniky potrebné na to, aby bola prezentácia čo najefektívnejšia a dosiahla požadovaný efekt. Kurz je mixom techník, ukážok a praktických cvičení, ktore účastníkom pomôžu pochopiť aj svoje vlastné možnosti a silné stránky a tieto potom následne využiť v praxi.


Akcia platí, na školenia absolvované od 15.7.-15.9. 2017 a nevzťahuje sa na túto skupinu kurzov


•  Kurzy ŠTART
•  Kurzy pre užívateľov
•  Kancelárske programy
•  Grafika, multimédiá a design