Last Minute

Linux v sieťach [LXI3]

30. 3. 2017, GOPAS Bratislava

Oracle Database: SQL Workshop I Ed 2 [D80190]

3. 4. 2017, GOPAS Bratislava_GTT

Oracle Database: SQL Workshop II Ed 2 [D80194]

6. 4. 2017, GOPAS Bratislava_GTT

Oracle Database 12c: RAC Administration [D81250]

10. 4. 2017, GOPAS Bratislava_GTT

 

Garantované termíny

Kreatívne riešenie problémov [KREPR]

30. 3. 2017, GOPAS Bratislava

COBIT® 5 Foundation [COBIT5F]

2. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Linux – inštalácia [LXI1]

18. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Linux – administrácia systému [LXI2]

31. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Windows Server 2012 a 2016 – správa IIS [GOC168]

19. 6. 2017, GOPAS Bratislava_GTT