Pomáhame

Vďaka vám sme darovali seniorom vyše 9000 €!
Česko a Slovensko v tejto neľahkej situácii spojili svoje srdcia pre dobrú vec. Venovali sme výťažok z konferencie TechEd ONLINE 2020 najzraniteľnejšej skupine obyvateľov, seniorom. Podarilo sa nám poskytnúť im dokopy vyše 9 000 €, za čo sme vdační predovšetkým vám. Viac info »