Certifikácie

Testovanie vedomostí v oblasti výpočtovej techniky slúži na jednoznačné preukázanie úrovne znalostí v oblasti počítačového softvéru a hardvéru. Tvorí veľmi dôležitú súčasť stratégie riadenia firmy v oblasti ľudských zdrojov.

Medzinárodne uznávané formy preukázania vedomostí

Veľa firiem vyžaduje od svojich zamestnancov, prípadne uchádzačov o zamestnanie, dôkaz o ich kvalifikácii vo forme medzinárodne platného certifikátu.

  • Počítačoví profesionáli preukazujú svoje znalosti certifikáciami výrobcov softvéru. Ich získanie je viazané na úspešné absolvovanie testov v niektorom z akreditovaných stredísk, v našom prípade firiem Prometric a Pearson VUE, ktoré poskytujú testovacím strediskám testy, vykonávajú ich hodnotenie a posielajú výrobcom podklady na vydávanie certifikácií. Úspešným absolventom testov je certifikát zasielaný priamo výrobcom softvéru.
  • Užívatelia preukazujú svoje znalosti európskym certifikátom European Computer Driving Licence (ECDL), ktorý tvorí akúsi paralelu vodičskému preukazu. Táto certifikácia sa v súčasnej dobe stáva reálnym štandardom na preukázanie schopností efektívnej práce s počítačom. Projekt je riadený z Írska, a rýchlo sa stal európskym štandardom vo všetkých rozvinutých západných krajinách.

Druhým užívateľským certifikátom je Microsoft Office Specialist (MOS). Táto certifikácia je náročnejšia ako ECDL a preukazuje predovšetkým schopnosť efektívne využívať konkrétne aplikácie z balíka MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access a Outlook).

Príprava na certifikačné skúšky

Naše IT školiace stredisko je poskytovateľom samovzdelávacích testov firmy TRANSCENDER. Ide o knižnice testových otázok ku konkrétnym certifikačným skúškam. V každej knižnici nájdete súhrn podobných otázok, aké sa vyskytujú v oficiálnych testoch spoločností Prometric a Pearson VUE. Každá knižnica testov, ktorá obsahuje vždy testovaciu aplikáciu a súhrn otázok k jednej konkrétnej certifikačnej skúške, stojí v našom IT školiacom stredisku 66,50 € bez DPH. Selftesty je možné objednať prostredníctvom týchto stránok. Po dokončení objednávky Vám bude zaslaná predfaktúra, po uhradení ktorej od nás obratom obdržíte e-mailom jednorazový prístupový aktivačný kód s pokynmi pre stiahnutie testovacej aplikácie a sady otázok z internetu.

Self Test je možné objednať tiež na klientskom servise niektorej z našich IT školiacich stredísk, kde Vám radi odpovieme na akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa aktuálnej ponuky.

Ďalšie informácie nájdete taktiež na stránkach spoločnosti TRANSCENDER.