Podmienky účasti

Pokyny pre objednávateľa certifikačných testov

Postup pri objednaní termínu skúšky

Samotnú skúšku je možné absolvovať v našom IT školiacom stredisku, každý pracovný deň od 9 do 17 hodiny (testy je nutné ukončiť najneskôr o 17:00).

V prípade objednania certifikačnej skúšky cez Prometric.com alebo pearsonvue.com je potrebné telefonické alebo mailové overenie vami zvoleného termínu.

V prípade, že záujemca vlastní poukaz na zľavu (voucher) na test, je nutné uviesť číslo poukazu už v prihláške na test.

Postup pri záujme o zloženie certifikačného testu

V prihláške vyplníte názov a kód požadovaného testu, ďalej požadovaný dátum a čas konania testu. Na základe tejto prihlášky bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred požadovaným dátumom konania testu. Pokiaľ bude faktúra včas uhradená, administrátori systému zaistia/zabezpečia naplánovanie testu na požadovaný deň. Po objednaní certifikačnej skúšky obdržíte pozvánku na absolvovanie testu.

Identifikačné číslo

Pokiaľ záujemca už v minulosti nejaké testy absolvoval, pozná svoje Prometric ID alebo Pearson VUE ID, ktoré je nutné uviesť v prihláške. Pokiaľ nepoznáte svoje ID, je možné uviesť taktiež Software Candidate ID (napr. MS ID, Cisco ID...). V prípade, že ste doposiaľ žiadny certifikačný test neabsolvovali, nechajte políčko prázdne.

Overenie totožnosti účastníka testu

Vlastný test začína po overení totožnosti uchádzača. Kandidát musí predložiť 2 doklady totožnosti s fotografiou a podpisom, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, platobnú kartu. Pri testoch spoločnosti Pearson VUE je vyžadovaný digitálny podpis a fotografie účastníka testu. Fotenie a podpisovanie prebieha v Gopase tesne pred začiatkom skúšky.

Stornovanie a presun termínu konania testu

Objednaný termín certifikačného testu je možné stornovať najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom konania testu, a to výhradne písomne. V tomto prípade vzniká nárok na absolvovanie skúšky v inom termíne alebo na vrátenie zaplatenej čiastky. Pri neskoršom stornovaní alebo pri neúčasti na teste sa poplatok nevracia.

Požiadať o presun termínu konania testu je možné najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom konania testu, a to výhradne písomne. Neskorším žiadostiam o presun nebudeme môcť vyhovieť. V prípade neúčasti na teste sa poplatok nevracia.

Prehľad testovaných produktov

IT školiace stredisko GOPAS vo svojich testovacích strediskách ponúka okrem certifikačných testov výrobcov produktov, ktorých školenia realizuje, taktiež všetky testy dostupné v sieti Prometric a Pearson VUE pre oblasť strednej a východnej Európy. O jednotlivých certifikačných testov sa informujte na adrese info@gopas.sk.