Kód kurzu: JJPA« Krok späť

Java Persistence API (JPA) a Hibernate

Kurz je určený pre Java vývojárov, ktorí sa chcú naučiť základy ako aj pokročilejšie techniky perzistencie Java objektov do relačnej databázy pomocou populárneho ORM nástroja Hibernate ako aj štandardu Java Persistence API. Postupne Vás naúčime ako pracovať s Object Relational Mapping, vyhľadávaním dát, volaním storovaných procedúr, kešovaním dát a ukážeme si niektoré techniky pre zvýšenie výkonnosti aplikácie. Prostredníctvom praktických príkladov objasníme ako používať JPA a Hibernate v Java SE aplikácii, Java EE aplikácii a aplikácii vytvorenej pomocou Spring Frameworku. Kurz nahrazen kurzom D77746 - Java EE 6/7: Develop Database Applications with JPA

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha4 28 800 CZK v cene kurzu 40
Brno4 28 800 CZK v cene kurzu 40
Bratislava4 1 180,00 EUR v cene kurzu 40

Používateľská náročnosť

Čo Vás naučíme:

 • Naučíme Vás ako definovať mapovanie Java objektov do relačnej databázy s použitím Java anotácií a XML
 • Ako vyhľadávať, vkladať, modifikovať a mazať objekty pomocou HQL a JPQL jazykov a ako používať uložené procedúry
 • Ako pracovať s lokálnymi a distribuovanými JTA transakciami
 • Ako využiť objekt cache druhej úrovni a Query cache pre zvýšenie výkonu aplikácie
 • Ako použiť Hibernate ako JPA providera
 • Ako konfigurovať logovanie, automatické vytváranie schémy databázy a generovanie Java modelu z existujúcej databázy
 • Ako používať Entity grafy
 • Ako integrovať Hibernate do Java Spring aplikácie

Pre koho je kurz určený:

 • Kurz je určený pre Java vývojárov, ktorí sa chcú naučiť Java Persistence API (JPA) a Hibernate

Požadované vstupné znalosti:

 • Základy OOP
 • Znalosť jazyka Java a JDBC
 • Základné znalosti jazyka SQL a relačných databáz

Metódy výučby:

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály:

 • Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova:

Úvod do persistence v Jave

 • Java Database Connectivity
 • Connection pool a Data Source

Problematika ORM

 • Objekt Model a Relačný Model
 • Mapovanie

Hibernate ako ORM nástroj

 • Úvod do Hibernate
 • Mapovacie metadáta, Java Anotácia a XML
 • Jednoduché mapovanie objektu do databázy
 • Konfigurácia Hibernate
 • Manipulácia nad objektom, crud

Koncept mapovania

 • Mapovanie asociácií medzi objektami, One-To-Many, One-To-One, Many-To-Many
 • Väzbové tabuľky a Embedované objekty
 • Mapovanie kolekcií
 • Kakádovanie operácií
 • Primárne kľúče

JPA

 • JPA ako Java štandard, Entity, Entity Manager, Entity Manager Factory, Persistence Unit a Persistence Context
 • Hibernate ako JPA provider
 • Query jazyk, Parametrické query, Pomenované query, Natívny SQL query, Criteria Query, Query DSL
 • Joins a Lazy Prebieha získavanie, Batch Prebieha získavanie
 • N + 1 select problém
 • Mapovanie dedičnosti a polymorfné pripomienky

Spring

 • Integrácia Hibernate a JPA do Spring aplikácie
 • Spring Dáta

Pokročilejšie témy

 • Lokálne transakcie a JTA
 • Typy na zvýšenie výkonnosti a testovanie
 • Cache druhé existujúceho
 • Query cache
 • Optimistic Locking a verzionovanie entít
 • Entity grafy
 • Entity callback
 • Validácia dát

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.