Kód kurzu: MOC 20467« Krok späť

Návrh BI riešení s Microsoft SQL Server 2012

Tento päťdňový kurz je zameraný na návrh a implementáciu BI infraštruktúry. Účastníci si osvoja znalosti nutné pre návrh, inštaláciu a správu komplexného BI riešenia s použitím služieb a funkcií Microsoft SQL Server 2012, SharePoint a Excel. Tento kurz je zároveň prípravným pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky 70-467.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 34 800 CZK v cene kurzu 50
Brno5 34 800 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 050,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Komu je kurz určený

Tento kurz je určený BI špecialistom, ktorí sa chcú zdokonaliť v návrhu a použití BI riešení databázového systému Microsoft SQL Server 2012.

Čo vás naučíme

 • Plánovať použitie komponentov BI riešení
 • Navrhnúť BI infraštruktúru
 • Navrhnúť dátový sklad
 • Navrhnúť proces ETL
 • Plánovať použitie analytických dátových modelov
 • Navrhnúť prístup klientov k BI riešeniam
 • Navrhnúť riešenia Reproting Services
 • Navrhnúť využitie nástroja MS Excel
 • Plánovať integráciu so SharePoint BI
 • Monitorovať a optimalizovať BI riešení
 • Navrhnúť správu a údržbu BI riešení

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť multidimenzionálneho modelovania
 • Základná znalosť tvorby SSIS balíčku
 • Znalosť tvorby multidimenzionálnych databáz v službe Analysis Services
 • Základný prehľad zabezpečenia služieb Database Engine, SSRS a SSAS
 • Znalosť použitia Office aplikácií (predovšetkým MS Excel)

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Odporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft (elektronická forma), ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu.

Osnova kurzu

Modul 1: Plánovanie BI riešení

Modul popisuje spôsob plánovania a použitia komponentov BI riešení.

 • Prvky BI riešení
 • Plánovanie BI projektu
 • Prehľad platformy Microsoft BI

Modul 2: Plánovanie BI infraštruktúry

Témou tohto modulu je návrh vhodnej infraštruktúry pre BI riešenia.

 • Plán infraštruktúry pre dátový sklad
 • Infraštruktúra pre ETL procesy
 • Infraštruktúra pre Analysis Services
 • Infraštruktúra pre Reporting Services

Modul 3: Návrh dátového skladu

V tomto module sa účastníci zoznámia s postupmi návrhu dátového skladu na základe zvolených požiadaviek.

 • Návrh logickej schémy
 • Návrh fyzickej schémy

Modul 4: Návrh ETL riešení

Modul popisuje postup pri návrhu ETL procesu dátového skladu.

 • Plánovanie dátovej extrakcie
 • Plánovanie použitia transformácií
 • Plánovanie uloženia dát
 • Nasadenie SSIS Package

Modul 5: Návrh analytického dátového modelu

Témou tohto modulu je plánovanie použitia správneho analytického modelu.

 • Vlastnosti analytických modelov
 • Rozhodnutie pri voľbe a návrhu analytického modelu

Modul 6: Plánovanie prístupu k BI riešeniam

Modul popisuje možnosti a spôsoby pri riešení prístupu k BI.

 • Vlastnosti metód prístupu k BI riešeniam
 • Voľba metódy prístupu

Modul 7: Návrh riešení s využitím Reporting Services

Tento modul zoznámi účastníkov s použitím služby Reporting Services.

 • Návrh reportov
 • Spustenie reportov
 • Plánovanie riešení Reporting Services

Modul 8: Návrh riešení reportov s využitím nástroja MS Excel

Tento modul popisuje možnosti riešení reportov v nástroji MS Excel.

 • Použitie nástroja MS Excel pre reportovanie a analýzu
 • Power Pivot v nástroji MS Excel
 • Power View v nástroji MS Excel

Modul 9: Plán použitia SharePoint BI riešení

Modul obsahuje témy pre návrh riešení s využitím služby SharePoint

 • Úvod do služby SharePoint Server
 • Plánovanie zabezpečenia služby SharePoint
 • Konfigurácia integrovaných Reporting Services so službou SharePoint
 • Plánovanie PerformancePoint Services

Modul 10: Monitorovanie a optimalizácia BI riešení

Modul vysvetľuje použitie metód pre monitorovanie a optimalizáciu BI.

 • Prehľad metód monitorovania BI
 • Monitorovanie a optimalizácia dátového skladu
 • Monitorovanie a optimalizácia Analysis Services
 • Monitorovanie a optimalizácia Reporting Services

Modul 11: Plánovanie správy a údržby BI riešení

Účastníci získajú prehľad o spôsobe správy a údržby komplexného BI riešenia.

 • Prehľad správy BI riešení
 • Automatizácia ETL operácií
 • Plánovanie stratégie zálohovania

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěná příručka MOC 20467

Cena:
6950 CZK
Elektronická příručka MOC 20467

Cena:
6300 CZK
Tištěná příručka MOC 20467

Cena:
268 EUR
Elektronická příručka MOC 20467

Cena:
242 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov