Kód kurzu: GOC2731« Krok späť

SOA Governance

Kurz predstaví referenčný model servisne orientovanej architektúry (ďalej len SOA) ako základ porozumenia jej konceptu. Definuje princípy a procesy, ktoré organizácie musia zaviesť, aby jej governance (správa, riadenie, vizualizácia, SLA politiky, alerting) bola vôbec možná a efektívna. Tieto princípy sú demonštrované na príkladoch z reálnych tuzemských i zahraničných projektov.

GOPAS Official Curriculum
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha1 4 600 CZK v cene kurzu 10
Brno1 4 600 CZK v cene kurzu 10
Bratislava1 155,00 EUR v cene kurzu 10

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

 • SW architektov (podnikových, SOA, integračných, dátových)
 • Softwarových inžinierov/konzultantov
 • Analytikov/biznis analytikov
 • IT manažérov

Čo vás naučíme

 • Porozumieť pojmom, princípom a technológiám vhodným pre governance SOA
 • Preniknúť do typických prípadov použitia a uvedomiť si kritické faktory úspechu governance SOA
 • Pochopiť spôsob realizácie vizualizácie servisnej architektúry, jej SLA monitoringu a alertingu
 • Predvedieme na príklade fiktívnej firmy využitím technológie Actional vizualizáciu, monitoring a alerting SOA
 • Ukážeme typické parametre SLA politík týkajúcich sa ako formy, tak obsahu komunikácie medzi konzumentmi a poskytovateľmi služieb
 • Zoznámime vás s IT i biznis prínosmi, ktoré môžete pomocou governance SOA relatívne rýchlo dosiahnuť

Požadované vstupné znalosti

Základné povedomie o IT architektúrach, webových službách, RESTu, JMS messagingu

Metódy výučby

Odborný výklad s ukážkami z realizovaných projektov bez cvičení na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberanej látky.

Osnova kurzu

Governance SOA

 • Zavedenie základných pojmov a štandardov v súvislosti so SOA a jej governance
 • Evolúcia IT architektúr
 • Piliere SOA
 • Role podnikovej zbernice služieb a aplikačného serveru (ESB vers. AS)
 • Podniková verz. IT verz. SOA architektúra
 • Referenčný model SOA a jeho vrstvy
 • Modelová referenčná architektúra SOA a jej vrstvy
 • Governance SOA
  • Zavedenie pojmov
  • Situácia na trhu s vhodnými nástrojmi
  • Princípy fungovania týchto nástrojov
  • Životný cyklus služieb SOA
  • Role repozitorov a registrov SOA
  • Kľúčové činnosti v predprodukčnej fáze
  • Kľúčové vlastnosti v prevádzke (autodiscovery, autokorelácie, politiky SLA, vynucovanie správania sa konzumentov služieb)
  • Typické IT a biznis prínosy plynúce z dobre zavedenej governance SOA
  • Praktická ukážka runtime governance SOA na modeli fiktívnej spoločnosti

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov