Kód kurzu: MOC 2279« Krok späť

Windows Server 2003 – správa Active Directory

Cieľom tohto päťdňového kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti a schopnosti potrebné na plánovanie, implementáciu a správu prostredia Windows Server 2003 Active Directory, popísať jeho logické a fyzické komponenty a vysvetliť jeho účel a význam. Kurz vysvetľuje požiadavky na Domain Name System (DNS) a podporu pre Active Directory. Naučí vás plánovať, vytvárať a konfigurovať lesy a domény v danej štruktúre Active Directory, plánovať a implementovať štruktúru organizačných jednotiek, siete Active Directory na správu a monitorovanie replikácie alebo stratégie pre užívateľov, skupiny a účty počítačov v systéme Active Directory. Zameriava sa na stratégiu skupinových politík pre centrálnu správu užívateľov, počítačov a služieb v prostredí Enterprise, na inštaláciu, správu a riešenie problémov s ňou spojených. Naučíme vás aj plánovať a implementovať umiestnenie doménových radičov, globálnych katalógov a DNS serverov integrovaných do Active Directory, ako aj plánovať a spravovať hlavné operačné servery a zálohovanie, obnovu a údržbu Active Directory.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 27 450 CZK v cene kurzu 50
Brno5 27 450 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 650,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je vhodný pre pracovníkov pracujúcich na pozícii systémového inžiniera. Je tiež vhodný pre jednotlivcov, ktorí aktuálne spravujú prostredie viacerých platforiem a chcú si rozšíriť svoje znalosti na Microsoft Windows Server 2003 Active Directory.

Vhodné pre osoby, ktoré sú:

 • IT profesionáli, noví na platforme a implementácii Windows Server 2003 Active Directory.
 • Príprava pre MCSE certifikáciu

  Čo Vás naučíme

 • Popísať logické a fyzické komponenty Active Directory a pochopiť účel a význam Active Directory.
 • Popísať Domain Name System (DNS) požiadavky pre Active Directory a vysvetliť DNS podporu Active Directory.
 • Plánovať, vytvárať, konfigurovať domény a doménové foresty na danej štruktúre Active Directory.
 • Plánovať a implementovať štruktúru organizačných jednotiek.
 • Plánovať a implementovať stratégie pre Active Directory užívateľov, skupiny a účty počítačov.
 • Plánovať a implementovať stratégiu Zásad skupín pre centrálnu správu užívateľov, počítačov a služieb v enterprise prostredí.
 • Inštalovať, spravovať a riešiť problémy spojené s inštaláciou softwaru pomocou Zásad skupín.
 • Plánovať a implementovať Active Directory siete pre správu a monitorovanie replikácie.
 • Plánovať a implementovať umiestnenie doménových kontrolórov, globálnych katalógov a Active Directory integrovaných DNS serverov.
 • Plánovať a spravovať hlavné operačné servery.
 • Zálohovanie, obnova a údržba Active Directory.

  Požadované vstupné znalosti

  Pre úspešné absolvovanie tohto kurzu by študenti mali navštíviť kurz 2278 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure, prípadne mať znalosti na požadovanej úrovni.

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do infraštruktúry Active Directory

 • Architektúra Active Directory
 • Ako funguje Active Directory
 • Exkurz Active Directory
 • Procesy návrhu, plánovanie a implementácia Active Directory

  Modul 2:Implementácia štruktúry domén a forestu

 • Vytváranie štruktúry forestu a domény
 • Konfigurácia Active Directory Integrated DNS
 • Povýšenie úrovne funkčnosti domény a forestu (nativní vs. mixed)
 • Vytváranie vzťahov dôveryhodnosti
 • Zabezpečenie vzťahov pomocou SID Filteringu.

  Modul 3: Implementácia štruktúry organizačných útvarov

 • Správa OU
 • Delegácia administratívneho riadenia OU
 • Plánovanie stratégie OU

  Modul 4: Implementácia účtov užívateľov, skupín a počítačov

 • Úvod do účtov
 • Vytváranie a správa niekoľkých účtov
 • Implementácia UPN suffixes
 • Presun objektov v Active Directory
 • Plánovanie stratégie účtov
 • Plánovanie stratégie auditu Active Directory

  Modul 5: Implementácia zásad skupín

 • Vytváranie a konfigurácia GPO
 • Aplikácia zásad skupín.
 • Správa GPO.
 • Overenie a riešenie problémov zásad skupín
 • Delegácia administratívneho riadenia zásad skupín
 • Plánovanie stratégie zásad skupín pre celú organizáciu

  Modul 6: Zavádzanie a správa softwaru pomocou zásad skupín

 • Úvod do správy zavádzania softwaru
 • Zavádzanie softwaru
 • Konfigurácia zavádzania softwaru
 • Správa zavedeného softwaru
 • Riešenie problémov so zavádzaním softwaru
 • Plánovanie stratégie zavádzania softwaru

  Modul 7: Implementácia sites ku správe replikácií Active Directory

 • Úvod do replikácií Active Directory
 • Vytváranie a konfigurácia sites
 • Správa topológie site
 • Riešenie problémov s replikáciami
 • Plánovanie site

  Modul 8: Implementácia umiestnenia doménových radičov

 • Implementácia globálneho katalógu v Active Directory
 • Určenie umiestnenia doménových radičov v Active Directory
 • Plánovanie umiestnenia doménových radičov

  Modul 9: Správa Operations Masters

 • Úvod do rolí Operations Master.
 • Transfer rolí Operations Master.
 • Plánovanie umiestnenia Operations Masters.

  Modul 10: Správa dostupnosti Active Directory

 • Úvod do správy Active Directory.
 • Presun a defragmentácia databáze Active Directory.
 • Záloha Active Directory.
 • Obnova Active Directory.
 • Plánovanie monitoringu Active Directory.

 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2279

  Cena:
  6950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2279

  Cena:
  268 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.