Podmienky uplatnenia garancie

Podmienky na uplatnenie Garancie získaných vedomostí

Garancia sa vzťahuje na otvorené kurzy usporadúvané v interných priestoroch školiaceho strediska GOPAS SR, a.s. s cieľom umožniť zopakovanie si absolvovaného kurzu. Jedinou podmienkou na využitie tejto ponuky je požiadať o opakovanie kurzu do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu preukázateľnou formou (listom, faxom) na klientskom servise.