Microsoft

IT školiace stredisko GOPAS ponúka kompletnú škálu kurzov pokrývajúcich všetky dostupné operačné systémy spoločnosti Microsoft. Naše portfólio obsahuje viac ako 150 školení o operačných systémoch, nielen klientských, akými sú Windows 8, Windows 7 a XP, ale aj serverových, medzi ktoré patrí napríklad Windows Server 2008 R2.