Kód kurzu: MOC 20345-1« Krok späť

Exchange 2016 – správa

Päťdňový základný kurz pre administrátorov, ktorí sa chcú naučiť spravovať technológie Exchange 2016. Kurz nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti správy Exchange a nie je teda len doplnením znalostí!

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
28. 5. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
23. 7. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
15. 10. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
17. 12. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
14. 5. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
9. 7. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
1. 10. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 9. 4. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 21. 5. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
25. 6. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
13. 8. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
10. 9. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 12. 11. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 270,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Čo vás na kurze naučíme

 • Nainštalovať a nasadiť základnú Exchange infraštruktúru
 • Spravovať Exchange servery ako také, ich služby a aktualizácie
 • Spravovať rôzne druhy príjemcov mailu a ich konfiguračné objekty v Exchange
 • Používať Exchange Management Shell na spravovanie príjemcov a automatizovať tieto úkony
 • Nastaviť správne a optimálne služby pre prístup poštových klientov k Exchange a spravovať CAS úlohu
 • Nasadiť a spravovať vysokú dostupnosť poštovej infraštruktúry
 • Zabezpečiť zálohovanie a byť schopný vykonať obnovu v prípade výpadku
 • Sprevádzkovať technológiu príjmu a prenosu správ a riadiť ich prenos a prepojiť ho s inými systémami a internetom
 • Zabezpečiť príjem a prenos správ a vyladiť antispamovú ochranu
 • Nasadiť, spravovať a prepojiť on-premis prostredie s Exchange Online
 • Sledovať a efektívne využívať nástroje na riešenie problémov
 • Udržiavať prostredie prenosu správ aj servery Exchange 2016

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť technológií TCP / IP a DNS

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V
 • Samostatné praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze

Študijné materiály

 • Originálne študentské príručky a materiály firmy Microsoft v anglickom jazyku
 • Študentské materiály obsahujú pracovnú knižku s pretlačou prezentácií a doplňujúcimi informáciami a detailné návody na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze
 • Študentské materiály tiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študentské materiály.

Osnova kurzu

 • Prehľad technológie Exchange 2016 a ich možností
 • Hardvér, softvér a infraštruktúrne požiadavky na nasadenie
 • Prehľad možností správy serverov Exchange 2016
 • Prehľad funkcií Mailbox serverové role
 • Nastavenie parametrov Mailbox serverové role
 • Príjemcovia pošty a ich druhy v prostredí Exchange
 • Spravovanie príjemcov pošty
 • Vytváranie a konfigurácia zoznamov adries a ich zásad
 • Prehľad funkcií a možností Exchange Management Shell
 • Správa Exchange pomocou Exchange Management Shell
 • Automatizácia správy Exchange pomocou PowerShell skriptov pre Exchange Management Shell
 • Nastavenie Client Access serverovej role
 • Správa rôznych druhov prístupu poštových klientov a služieb, ktoré tento prístup poskytujú
 • Protokoly prístupu rôznych poštových klientov a ich publikácie pre prístup z internetu
 • Nastavenie webového prístupu k pošte (Outlook on the web)
 • Mobilní klienti, prenosné zariadenia a ich prístup k Exchange
 • Vysoká dostupnosť poštových služieb
 • Vysoko dostupné mailboxové databázy
 • Vysoko dostupné Client Access serverové roly a ich služby
 • Zálohovanie
 • Obnova dát a obnova služieb v prípade výpadku
 • Prehľad technológií prenosu poštových správ
 • Nastavenie a správa prenosu správ
 • Vytváranie a správa transportných pravidiel
 • Zabezpečenie prenosu správ za pomoci Edge Transport serverovej role
 • Antivírusové riešenie pre Exchange a ich nasadenie
 • Nasadenie antispamového riešenia pre Exchange
 • Prehľad schopností a možností Exchange Online
 • Správa Exchange Online
 • Prepojenie s Exchange Online a migrácia do Exchange Online
 • Sledovanie Exchange serverov a poštovej infraštruktúry
 • Nástoje pre riešenie problémov
 • Využitie RBAC pri zabezpečení prístupu a riadenia Exchange 2016
 • Zapnutie a nastavenie auditných protokolov
 • Bežná a dlhodobá údržba Exchange prostredia

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácie MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC firmy Microsoft aj naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky firmy Microsoft, ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE, alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu však nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností potrebných na efektívnu prácu s daným produktom.
MOC kurzy zvyčajne pokrývajú takmer všetky oblasti, požadované u zodpovedajúcich certifikačných skúšok. Ich prebratiu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačný test.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test softvér.

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěná příručka MOC20345-1

Cena:
8750 CZK
Elektronická příručka 20345-1

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC20345-1

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka 20345-1

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.