Microsoft Exchange Server 2013

Kurzy týkajúce sa Microsoft Exchange Server 2013, jeho nasadenia, správy, údržby a prevádzky, tak aj riešenia problémov a plánovania pokročilých scenárov nasadenia.