Microsoft Excel (BI)

Microsoft Excel môže slúžiť ako klient pre načítanie a prácu s dátami, uloženými v OLAP kocke, ktoré dokáže  sprístupniť v podobe kontingenčnej tabuľky. S pomocou doplnkov Power Pivot a Power Query, sa z Microsoft Excelu stáva veľmi schopný nástroj pre vytváranie ad-hoc analýzy rozsiahlych Business Intelligence dát z rôznych dátových zdrojov.