Microsoft Power BI

Microsoft Power BI je sada analytických nástrojov, pomocou ktorých môžete veľmi jednoducho získať ucelený pohľad na dianie vo Vašej organizácii. S pomocou Microsoft Power BI sa pripojíte na bohatú sadu dátových zdrojov, upravíte načítané dáta do podoby, vhodnej pre ich analýzu a pripravíte pôsobivé interaktívne reporty, ktoré jednak zaujmú na firemných poradách, ale tiež odovzdajú veľké množstvo informácií v zrozumiteľnej podobe.