Kód kurzu: MOC 20774« Krok späť

Data Science v cloude s využitím Azure Machine Learning

Kurz je určený pre dátových analytikov a špecialistov zodpovedných za spracovanie a analýzu dát so záujmom o strojové učenie, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými možnosťami analýzy dát, ktoré ponúka služba Azure Machine Learning. V rámci kurzu sa zoznámite so základnými i pokročilými technikami, ktoré ponúka aplikácia strojového učenia a jeho algoritmov pre spracovanie vašich dát. S použitím užívateľsky prívetivého Azure Machine Learning Studio sa naučíte pripraviť a importovať dáta, zostaviť vhodný model na základe riešeného problému, model natrénovať a použiť na získanie požadovaných výsledkov.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Neboli nájdené žiadne záznamy.

*Cena kurzu je uvedená vrátane ceny originálnych štúdijních materiálú.

Pre koho je kurz určený

Kurz je cielený na dátových analytikov a špecialistaov zodpovedných za spracovanie a analýzu dát.

Čo vás naučíme

 • Orientovať sa v oblasti strojového učenia
 • Ako pre efektívne spracovávať dáta pomocou strojového učenia a využívať Azure Machine Learning
 • Pripraviť dáta pre následné spracovanie
 • Vybrať a nakonfigurovať vhodný model strojového učenia
 • Natrénovať model vstupnými údajmi a použiť ho pre výpočet predikcií
 • Vykonávať zhlukovú a regresnú analýzu nad svojimi dátami
 • Ako využiť jazyk R alebo Python pre rozšírenie svojho modelu
 • Konzumovať výsledky vo vlastných aplikáciách
 • Ako prevádzkovať strojové učenie nielen v cloude, ale aj v Microsoft SQL Server

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť jazyka R
 • Základná znalosť bežne používaných balíčkov v jazyku R
 • Základná znalosť štatistických metód
 • Základná znalosť relačných databáz

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Doporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Modul 1: Úvod do strojového učenia
 • Zoznámenie sa s princípmi strojového učenia
 • Predstavenie používaných algoritmov
 • Prehľad používaných jazykov
Modul 2: Zoznámenie sa so službou Azure Machine Learning
 • Predstavenie služby Azure Machine Learning
 • Zoznámenie sa s nástrojom Azure Machine Learning Studio
 • Ukážka vývoja a prevádzky aplikácií založených na strojovom učení
Modul 3: Import a správa dát
 • Import dát do služby Azure Machine Learning
 • Prieskum a transformácia dát
 • Kategorizácia dát
Modul 4: Príprava dát pre použitie v Azure Machine Learning
 • Zoznámenie sa s technikami na prípravu dát, aby mohla byť použitá v Azure Machine Learning
 • Predspracovanie dát
 • Ošetrenie nekompletných súborov dát
Modul 5: Práca s príznakmi (Feature Engineering)
 • Vysvetlenie práce s príznakmi v strojovom učení
 • Identifikácia a vhodná voľba príznakov v dátach
Modul 6: Tvorba modelov v Azure Machine Learning
 • Zoznámenie sa s pracovným postupom pri použití Azure Machine Learning
 • Obodovanie a vyhodnotenie modelov
 • Použitie regresných algoritmov
 • Použitie neurónových sietí
Modul 7: Použitie klasifikácie a zhlukovej analýzy v Azure Machine Learning modeloch
 • Uplatňovanie klasifikačných algoritmov
 • Možnosti použitia zhlukovej analýzy (clustering)
 • Výber vhodných algoritmov
Modul 8: Použitie jazykov R a Python v Azure Machine Learning
 • Možnosti a výhody použitia jazyka R
 • Možnosti a výhody použitia jazyka Python
 • Zakomponovanie jazykov R a Python do experimentov
Modul 9: Inicializácia a optimalizácia modelov
 • Použitie hyper-parametrov
 • Ukážka použitia viacerých algoritmov a modelov
 • Ohodnotenie modelov
Modul 10: Použitie Azure Machine Learning modelov
 • Nasadenie a publikácia modelu
 • Konzumácia výsledkov
Modul 11: Použitie Cognitive Services
 • Zoznámenie sa so službou Azure Cognitive Services
 • Možnosti spracovania prirodzeného jazyka
 • Ukážka spracovania obrazu a videa
 • Implementácia odporúčania produktov
Modul 12: Použitie strojového učenia spolu so službou HDInsight
 • Úvod do služby HDInsight
 • Typy klastrov v HDInsight
 • Prepojenie HDInsight a modelu strojového učenia
Modul 13: Strojové učenie v SQL Server R Services
 • Zoznámenie sa s integráciou R do Microsoft SQL Server
 • Ukážka prevádzky modelu strojového učenia v SQL Server

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Elektronická příručka MOC20774

Cena:
8570 CZK
Elektronická příručka MOC20774

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.