Kód kurzu: PYTH3« Krok späť

Python III – dátová analýza (Pandas)

Kurz je určený pre všetkých zájemcov, ktorí hľadajú flexibilný nástroj pre analýzu dát, záujemcov o spracovanie dát v programovacom jazyku Python, ktorí ho plánujú použiť pre manipuláciu, analýzu a vizualizáciu dát, resp. pre nasadenie v oblasti Data Science.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 26 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 26 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 025,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Nasledujúce kurzy

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí hľadajú flexibilný nástroj pre analýzu dát, záujemcov o spracovanie dát v programovacom jazyku Python, ktorí ho plánujú použiť na manipuláciu, analýzu a vizualizáciu dát, resp. pre nasadenie v oblasti Data Science.

Čo vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia používať knižnicu Pandas a dalšie podporné knižnice, ktoré sú potrebné pre prácu s dátami, ich analýzu a vizualizáciu. Školenie vedie účastníkov príkladmi reálnych data setov a reálnych projektov z oblasti spracovania dát. Uvedené príklady a postupy sú samozrejme použiteľné pre Linux/UNIX, WINDOWS a OS X.

Požadované vstupné znalosti

Stredne pokročilé programovanie v jazyku Python.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Študijný materiál GOPAS.

Osnova kurzu

A Tour of pandas

 • pandas and why it is important
 • pandas and IPython Notebooks
 • Referencing pandas in the application
 • Primary pandas objects
 • The pandas Series object
 • The pandas DataFrame object
 • Loading data from files and the Web
 • Loading CSV data from files
 • Loading data from the Web
 • Simplicity of visualization of pandas data

Installing pandas

 • Getting Anaconda
 • Installing Anaconda
 • Installing Anaconda on Linux
 • Installing Anaconda on Mac OS X
 • Installing Anaconda on Windows
 • Ensuring pandas is up to date
 • Running a small pandas sample in IPython
 • Starting the IPython Notebook server
 • Installing and running IPython Notebooks
 • Using Wakari for pandas

NumPy for pandas

 • Installing and importing NumPy
 • Benefits and characteristics of NumPy arrays
 • Creating NumPy arrays and performing basic array operations
 • Selecting array elements
 • Logical operations on arrays
 • Slicing arrays
 • Reshaping arrays
 • Combining arrays
 • Splitting arrays
 • Useful numerical methods of NumPy arrays

The pandas Series Object

 • The Series object
 • Importing pandas
 • Creating Series
 • Size, shape, uniqueness, and counts of values
 • Peeking at data with heads, tails, and take
 • Looking up values in Series
 • Alignment via index labels
 • Arithmetic operations
 • The special case of Not-A-Number (NaN)
 • Boolean selection
 • Reindexing a Series
 • Modifying a Series in-place
 • Slicing a Series
 • Chapter 5: The pandas DataFrame Object
 • Creating DataFrame from scratch
 • Example data
 • S&P 500
 • Monthly stock historical prices
 • Selecting columns of a DataFrame
 • Selecting rows and values of a DataFrame using the index
 • Slicing using the [] operator
 • Selecting rows by index label and location: .loc[] and .iloc[]
 • Selecting rows by index label and/or location: .ix[]
 • Scalar lookup by label or location using .at[] and .iat[]
 • Selecting rows of a DataFrame by Boolean selection
 • Modifying the structure and content of DataFrame
 • Renaming columns
 • Adding and inserting columns
 • Replacing the contents of a column
 • Deleting columns in a DataFrame
 • Adding rows to a DataFrame
 • Appending rows with .append()
 • Concatenating DataFrame objects with pd.concat()
 • Adding rows (and columns) via setting with enlargement
 • Removing rows from a DataFrame
 • Removing rows using .drop()
 • Removing rows using Boolean selection
 • Removing rows using a slice
 • Changing scalar values in a DataFrame
 • Arithmetic on a DataFrame
 • Resetting and reindexing
 • Hierarchical indexing
 • Summarized data and descriptive statistics

Accessing Data

 • Setting up the IPython notebook
 • CSV and Text/Tabular format
 • The sample CSV data set
 • Reading a CSV file into a DataFrame
 • Specifying the index column when reading a CSV file
 • Data type inference and specification
 • Specifying column names
 • Specifying specific columns to load
 • Saving DataFrame to a CSV file
 • General field-delimited data
 • Handling noise rows in field-delimited data
 • Reading and writing data in an Excel format
 • Reading and writing JSON files
 • Reading HTML data from the Web
 • Reading and writing HDF5 format files
 • Accessing data on the web and in the cloud
 • Reading and writing from/to SQL databases
 • Reading data from remote data services
 • Reading stock data from Yahoo! and Google Finance
 • Retrieving data from Yahoo! Finance Options
 • Reading economic data from the Federal Reserve Bank of St. Louis
 • Accessing Kenneth French's data
 • Reading from the World Bank

Tidying Up Your Data

 • What is tidying your data?
 • Setting up the IPython notebook
 • Working with missing data
 • Determining NaN values in Series and DataFrame objects
 • Selecting out or dropping missing data
 • How pandas handles NaN values in mathematical operations
 • Filling in missing data
 • Forward and backward filling of missing values
 • Filling using index labels
 • Interpolation of missing values
 • Handling duplicate data
 • Transforming Data
 • Mapping
 • Replacing values
 • Applying functions to transform data

Combining and Reshaping Data

 • Setting up the IPython notebook
 • Concatenating data
 • Merging and joining data
 • An overview of merges
 • Specifying the join semantics of a merge operation
 • Pivoting
 • Stacking and unstacking
 • Stacking using nonhierarchical indexes
 • Unstacking using hierarchical indexes
 • Melting
 • Performance benefits of stacked data

Grouping and Aggregating Data

 • Setting up the IPython notebook
 • The split, apply, and combine (SAC) pattern
 • Split
 • Data for the examples
 • Grouping by a single column's values
 • Accessing the results of grouping
 • Grouping using index levels
 • Apply
 • Applying aggregation functions to groups
 • The transformation of group data
 • An overview of transformation
 • Practical examples of transformation
 • Filtering groups
 • Discretization and Binning

Time-series Data

 • Setting up the IPython notebook
 • Representation of dates, time, and intervals
 • The datetime, day, and time objects
 • Timestamp objects
 • Timedelta
 • Introducing time-series data
 • DatetimeIndex
 • Creating time-series data with specific frequencies
 • Calculating new dates using offsets
 • Date offsets
 • Anchored offsets
 • Representing durations of time using Period objects
 • The Period object
 • PeriodIndex
 • Handling holidays using calendars
 • Normalizing timestamps using time zones
 • Manipulating time-series data
 • Shifting and lagging
 • Frequency conversion
 • Up and down resampling
 • Time-series moving-window operations

Visualization

 • Setting up the IPython notebook
 • Plotting basics with pandas
 • Creating time-series charts with .plot()
 • Adorning and styling your time-series plot
 • Adding a title and changing axes labels
 • Specifying the legend content and position
 • Specifying line colors, styles, thickness, and markers
 • Specifying tick mark locations and tick labels
 • Formatting axes tick date labels using formatters
 • Common plots used in statistical analyses
 • Bar plots
 • Histograms
 • Box and whisker charts
 • Area plots
 • Scatter plots
 • Density plot
 • The scatter plot matrix
 • Heatmaps
 • Multiple plots in a single chart

Applications to Finance

 • Setting up the IPython notebook
 • Obtaining and organizing stock data from Yahoo!
 • Plotting time-series prices
 • Plotting volume-series data
 • Calculating the simple daily percentage change
 • Calculating simple daily cumulative returns
 • Resampling data from daily to monthly returns
 • Analyzing distribution of returns
 • Performing a moving-average calculation
 • The comparison of average daily returns across stocks
 • The correlation of stocks based on the daily percentage
 • change of the closing price
 • Volatility calculation
 • Determining risk relative to expected returns
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa