Kód kurzu: GOC278« Krok späť

Tvorba pokročilých T-SQL dotazov v prostredí Microsoft SQL Server

Kurz je určený pre databázových vývojárov, pokročilých používateľov, tvorcov reportov a administrátorov, ktorí majú základné znalosti jazyka T-SQL a chcú sa naučiť pokročilé jazykové konštrukcie pre efektívne dotazovanie a spracovanie dát pomocou jazyka T-SQL v prostredí Microsoft SQL Server. V rámci kurzu sa zoznámite s pokročilými jazykovými konštrukciami v jazyku T-SQL a na praktických príkladoch sa ich naučíte využívať. Dozviete sa, ako svoje dotazy uložiť v podobe pohľadov a uložených procedúr. Na kurze získate aj základné povedomie o optimalizácii výkonu databázových dotazov. Tento kurz je nezávislý na verzii Microsoft SQL Server, ktorú používate.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
19. 10. 2020 3 735,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava
 
LM 20. 7. 2020 3 16 320 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
2. 11. 2020 3 19 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 21. 9. 2020 3 19 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
7. 12. 2020 3 19 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 19 200 CZK v cene kurzu 30
Brno3 19 200 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 735,00 EUR v cene kurzu 30

Čo Vás naučíme

 • Zopakujete si bežne používané základné varianty príkazu SELECT
 • Zoznámite sa s pokročilými jazykovými konštrukciami v jazyku T-SQL
 • Naučíte sa vytvárať pohľady, uložené procedúry a vlastné funkcie
 • Dozviete sa, ako merať výkon databázového dopytu a získate základné povedomie o optimalizácii výkonu databázových dotazov

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť relačných databáz
 • Znalosť práce s SQL Server Management Studio
 • Dobrá znalosť príkazu SELECT v kombinácii s JOIN, WHERE, GROUP BY a ORDER BY aspoň na úrovni kurzu GOC277

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova kurzu

 1. Opakovanie základných konštrukcií príkazu SELECT
  • Vysvetlenie logického spracovania dotazov a poradia jednotlivých operácií
  • Opakovanie a precvičenie použitia klauzúl SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY a ORDER BY
 2. Použitie poddotazov
  • Zoznámenie sa s použitím nezávislých poddotazov (self-contained subqueries)
  • Využitie poddotazov spolu s operátormi IN a EXISTS
  • Vysvetlenie korelovaných poddotazov a ich použitie
 3. Práca s výrazmi vracajúcimi tabuľku výsledkov (Table Expressions)
  • Použitie Derived Tables
  • Zoznámenie sa s Common Table Expressions (CTE), tvorba rekurzívnych Common Table Expressions
  • Zoznámenie sa s databázovými pohľadmi a ich tvorbou
  • Predstavenie funkcií vracajúcich tabuľku (Table-valued Functions)
  • Vysvetlenie použitia operátorov CROSS APPLY a OUTER APPLY
 4. Použitie množinových operátorov
  • Spojenie výsledkov 2 otázok pomocou operátora UNION, UNION ALL, INTERSECT a EXCEPT
 5. Použitie WINDOW funkcií na poradie, offset a agregáciu
  • Predstavenie konceptu WINDOW funkcií a súvisiacej klauzuly OVER
  • Zoznámenie sa s funkciami na určenie poradia (ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK a ntil)
  • Ukážka použitia offset funkcií v klauzule OVER
  • Vysvetlenie tvorby otázok využívajúcich WINDOW agregačné funkcie
 6. Tvorba uložených procedúr
  • Ukážka volania uložených procedúr v databáze
  • Vysvetlenie tvorby uloženej procedúry
  • Odovzdávanie vstupných parametrov pri volaní uložené procedúry vrátane odovzdania tabuľky ako vstupného parametra procedúry
  • Zoznámenie sa s Dynamic SQL a rizikami s ním spojenými
  • Porovnanie možností použitia pohľadov, table-valued funkcií a uložených procedúr
 7. Úvod do programovania v jazyku T-SQL
  • Predstavenie jazykových konštrukcií pre riadenie behu kódu (IF, WHILE)
  • Zoznámenie sa s použitím premenných a ich deklaráciou
  • Vysvetlenie možností použitia dočasných tabuliek a premenných typu tabuľka
  • Vysvetlenie, ako môžu vzniknúť chyby pri exekúcii T-SQL kódu a ako vzniknuté chyby odchytiť a ošetriť, aby neprerušili exekúcii, ukážka použitia TRY / CATCH
  • Zoznámenie sa so základnými vlastnosťami databázovej transakcie, ukážka riadenia transakcií pomocou príkazov BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION a ROLLBACK TRANSACTION
 8. Úvod do optimalizácie výkonu databázových dotazov
  • Vysvetlenie merania zložitosti dopytu na účely následného porovnania vplyvu optimalizácie
  • Zoznámenie sa s tým, ako sú uložené dáta v Microsoft SQL Server a čo musí Microsoft SQL Server urobiť pre vyhodnotenie vášho dotazu
  • Vysvetlenie základných princípov fungovania indexov v Microsoft SQL Server
  • Úvod do monitorovania náročných otázok pomocou technológie Query Store
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.