EMC

Spoločnosť EMC je popredným svetovým výrobcom systémov, softwaru a služieb pre ukladanie a správu dát. Podnikom všetkých veľkostí na celom svete pomáha zavádzať stratégie správy informácií po celý čas ich životného cyklu, ktoré im ich dáta umožnia lepšie a za nižších nákladov spravovať, využívať, chrániť a zdieľať. EMC certifikácie, ktoré patria k najrešpektovanejším v oblasti, prináša neoceniteľné výhody nielen ich držiteľom, ale aj firmám, pre ktoré títo certifikovaní odborníci pracujú.