Kód kurzu: CEHv9« Krok späť

Certified Ethical Hacker v9

Certified Ethical Hacker v9 je najnovšia verzia celosvetovo najobľúbenejšieho a najprestížnejšieho kurzu firmy EC-Council. Študenti sa v rámci kurzu zoznámia so stratégiami, technikami a nástrojmi, ktoré sa bežne používajú v aktuálnom hackingu a pri penetračnom testovaní. Získajte ucelený prehľad techník hackingu, ako sú pokročilé enumerácie a skenovanie sietí alebo systémov v celopodnikovom rozsahu, tvorba malwaru a trojských koní, pokročilé sieťové útoky eliminujúce obmedzenie VLAN a iné techniky. Tešiť sa môžete na rozšírenú časť testovania webových serverov a aplikácií, SQL Injection alebo hackovanie mobilných platforiem. V cene kurzu je aj celosvetovo uznávaná certifikačná skúška 312-50-ANSI CEH, pri ktorej študenti preukazujú zvládnutie vyučovaných techník etického hackingu v rámci kurzu. Chráňte Vaše aj firemné dáta!

 

Absolvovanie kurzu Network Security – Hacking v praxi (GOC3) je podmienkou účasti na kurze Certified Ethical Hacker v9 (CEHv9).

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 59 000 CZK v cene kurzu 75
Brno5 59 000 CZK v cene kurzu 75
Bratislava5 2 330,00 EUR v cene kurzu 75

Pre koho je kurz určený

Školenie CEHv9 je vhodné pre pokročilých administrátorov a budúcich penetračných testerov, ktorí sa chcú pripraviť na celosvetovo uznávanú certifikačnú skúšku 312-50-ANSI Certified Ethical Hacker. Toto školenie nadväzuje na školenie GOC3 Hacking v praxi, ktorého účasť je vstupným predpokladom a účastníci by mali byť dobre oboznámení so všetkými technikami a postupmi ako sú skenovanie sietí, metódy ukladania a vykrádania hesiel, lámanie bezdrôtových sietí, MitM, SSL útoky, zneužívanie služieb a exploitácia, či skrývanie prítomnosti malwaru. Kurz je veľmi vhodný aj pre technicky zameraných správcov sietí, ktorí chcú získať komplexné praktické znalosti hackingu na správnu implementáciu defenzívnych riešení v podobe aplikačných firewallov, šifrovanie, defenzívny návrh sieťovej infraštruktúry, bezpečné bezdrôtové siete alebo hľadanie mobilných zariadení.

Čo Vás naučíme

Školenie Certified Ethical Hacker prešlo dlhou evolučnou cestou a v najnovšej verzii došlo k značnému zlepšeniu a sprehľadneniu obsahu. Skúsenosti z predchádzajúceho školenia GOC3 si môžete výrazne prehĺbiť. Vďaka nadväznosti na školenie GOC3 Vám v GOPASa môžeme ponúknuť jedinečnú možnosť skutočne do detailu prejsť dôležité časti školenia CEHv9 a ponúknuť komplexný pohľad na problematiku hackingu. Získate ucelený prehľad hacking techník ako sú pokročilé enumerácie, pokročilé skenovanie sietí a systémov v celopodnikovom rozsahu, tvorba malwaru a trojských koní, pokročilé sieťové útoky eliminujíce obmedzenie VLAN a oproti predchádzajúcej verzii kurzu CEHv8 navyše sa môžete tešiť predovšetkým na značne rozšírenú časť testovania webových serverov a aplikácií, SQL Injection či hackovanie mobilných platforiem, ktoré sú dnes kvôli rastúcim požiadavkám na konektivitu zamestnancov „nutným zlom“ ohrozujúcim väčšinu korporátnych prostredí. V CEHv9 každá kapitola zmieňuje aj toľko potrebné odporúčanie pri obrane firemných prostredí, ktoré by budúci penetrační testeri mali byť schopní vhodne zahrnúť aj do výsledkov svojich testovaní.

Jedinečnosť školenia spočíva predovšetkým vo veľmi prehľadnom znázornení a vysvetlení pokročilých penetračných techník, ktoré sú detailne rozobrané v originálnych výučbových materiáloch spoločnosti EC-Council. Prostredie je plne aktualizované na serverové systémy Windows Server 2012 a Windows 8. Naši lektori však poskytujú dostatok detailných informácií na zrovnanie s penetračnými testami aj v prostredí so staršími OS. Vzhľadom na dlhú tradíciu hacking školení v GOPASe Vám naši lektori ponúkajú vždy najaktuálnejšie trendy a postupy pri metodológii penetračného testovania. Školenie je okrem teoretického výkladu doplnené tiež praktickým cvičením hacking techník.

V cene kurzu je tiež luxusná sada hacking nástrojov v objeme niekoľko DVD, ktoré si študenti môžu kedykoľvek neskôr aktualizovať pomocou prístupu na web EC-Council prostredníctvom systému Frankenstein. Čiže študenti majú možnosť mať aj po skončení školenia vždy aktualizovanú knižnicu hacking nástrojov a nemusia riskovať pri ich sťahovaní z nebezpečných webov.

Požadované vstupné znalosti

Predchádzajúca účasť na kurze GOC3 alebo výborná znalosť tém preberaných na kurze GOC3

Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách predchádzajúce a súvisiace kurzy

Študijné materiály

Oficiálne materiály EC-Council CEHv9 v rozsahu niekoľko tisíc strán
Sada DVD s obsahom asi 20 GB najnovších bezpečnostných a hacking nástrojov
Voucher na skúšku 312-50-ANSI CEHv9 (vzhľadom na rozsah preberaných tém odporúčame skúšku absolvovať až po skončení kurzu a po ďalšom intenzívnom samostatnom zopakovaní preberanej látky)

 

Osnova kurzu

 • Rozšírené získavanie informácií z internetových zdrojov – vyhľadávače, extrakcie metadát, automatické nástroje
 • Skenovanie sietí – nmap, amap, unicornscan, hping, idle scan, ARP
 • Enumerace - NetBIOS, DNS, SNMP, LDAP, metadáta
 • Rozšírenie techník MitM – DHCP starvation, VLAN Hopping, MAC flooding, APR, SPAN, skriptovanie,  votrelecká AP
 • Systémové útoky – lokálny útok, dump hashov z RAM, skriptovacie útoky, odposluch hashov, extrakcia NT hashu z PPTP, hash injection, RainbowTables, CUDA
 • Trojské kone a backdoory – ako pracuje malware, BotNet, DDOS a ako ich ľahko vytvoriť a maskovať, Trojan Construction Kits
 • Vírusy a červy – definície typov a metodológia šírenia
 • Sociálne inžinierstvo – sociotechniky, falošné webové stránky, Spear phishing, deployment malwaru
 • Session Hijacking – odcudzenie TCP / HTTP session a krádež kybernetickej identity
 • Hacking Web Serverov – DoS a DDoS, Bruteforcing, klonovanie, testovanie zranitelností, HTTP split, defacement
 • Hacking webových aplikácií – mapovanie aplikácií, XSS, CSRF, RFI, LFI, hidden field manipulation
 • SQL injection, LDAP injection
 • Hacking bezdrôtových sietí – pokročilé techniky lámania WEP, WPA1/2-PSK, WPS, votrelecká AP
 • Hacking mobilných platforiem
Official EC-Council Courseware CEH v9 (including exam voucher)

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov