Kód kurzu: CND« Krok späť

Certified Network Defender

Certified Network Defender je najnovší kurz spoločnosti EC-Council, ktorý sa venuje tým najhorúcejším témam v oblasti bezpečnosti. Tento kurz je upgrade kurzu ENSA a je unikátny vo svojom obsahu - ako pokročilejšie bezpečnostné kurz nadväzujúce na školenie CompTIA Security + sa venuje pokročilejším a veľmi moderným technológiám pre ochranu počítačových sietí na rôznych úrovniach. V priebehu školenia sa naučíte implementovať systém pre detekciu prieniku IDS / IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System). Naučíte sa prakticky implementovať Honeypot, aby ste dokázali odhaliť a analyzovať útoky v ich veľmi rannej fáze skôr, než útočník vykoná akúkoľvek škodu v sieti. Naučíte sa systematicky odhaľovať slabiny vlastnej siete skôr ako útočník pomocou vlastnej analýzy zraniteľnosti systémov a siete. Môžete sa zbaviť zastaraných hesiel, pretože si prakticky vyskúšate implementáciu viacfaktorového overovania používateľov pomocou čipových kariet (virtuálnych i fyzických) a správu certifikačných autorít pre nasadenie certifikátov na účely smart card, zabezpečenie mailov, dát na úložiskách aj zabezpečenie dátových spojení. Kurz pokrýva aj oblasti správy účtov, oprávnenie a práv. Absolvovanie kurzu CompTIA Security + a znalosť TCP / IP na úrovni kurzu GOC2 sú nutnou podmienkou pre tento kurz. Tento kurz tiež odporúčame absolventom kurzu GOC3 - Hacking v praxi, ktorí sa chcú naučiť implementovať bezpečnostné opatrenia proti hackingu.

Predošlé kurzy

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
22. 4. 2019 5 1 990,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
17. 6. 2019 5 1 990,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
GTK 8. 4. 2019 5 55 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
29. 7. 2019 5 55 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
21. 10. 2019 5 55 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 55 000 CZK v cene kurzu 75
Brno5 55 000 CZK v cene kurzu 75
Bratislava5 1 990,00 EUR v cene kurzu 75

Používateľská náročnosť

Predošlé kurzy

Pre koho je kurz určený

Tento pokročilejší kurz bezpečnosti je vhodný pre správcov bezpečnosti počítačových sietí, systémových administrátorov a každého, kto potrebuje získať praktickú skúsenosť s implementáciou moderných bezpečnostných riešení.

Čo vás naučíme

 • Identifikovať hlavné hrozby bezpečnosti počítačových sietí
 • Naučíte sa implementovať opatrenia pre ochranu staníc, sietí, serverov i dát uložených na serveroch
 • Porozumiete pokročilejším prvkom bezpečnosti ako sú Honeypot, IDS / IPS, logovanie, vďaka ktorým budete schopní odhaliť bezpečnostné útoky už od samého začiatku a nie podľa následkov
 • Naučíte sa efektívne chrániť siete proti malware útokom (predchádzať problémom typu nevyžiadaného zašifrovania užívateľských dát, sledovanie aktivít používateľov, vykrádanie technologických know-how)
 • Budete schopní chrániť prístup k sieti a vytvárať pravidlá pomocou ktorých riadite bezpečný prístup k informáciám
 • Budete schopní implementovať riadny spôsob testovania zraniteľností siete

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov CompTIA Security +
 • Vzhľadom ku komplexnému obsahu skúšky, ktorú účastníci skladajú do pol roka od dokončenia kurzu, odporúčame pred skúškou absolvovať aspoň úvodný kurz hackingu - GOC3 Hacking v praxi alebo získať ekvivalentné praktické skúsenosti vykonávania útokov
 • Dobrá znalosť Active Directory a Group Policy
 • Dobrá znalosť technológií TCP / IP, mail komunikácia
 • Úvodné znalosti správy web servera

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami na fyzických i virtuálnych počítačoch

Študijné materiály

Originálne študijné materiály firmy EC-Council

Kurz je zakončený certifikačnou skúškou spoločnosti EC-Council, ktorá je v cene kurzu.

Osnova kurzu

Základy bezpečnosti a sietí
 • Typy sietí
 • Topológia a sieťové prvky
 • Vrstvy TCP / IP a princípy ich zabezpečenia (Ethernet vs. WiFi, ARP, IP vrstva, ICMP, TCP spojenia, UDP, DNS)
 • Princípy zabezpečenia
 • Koncept sieťovej bezpečnosti
 • Postupy pre implementáciu zabezpečenia
Bezpečnostné hrozby a útoky
 • Riziká
 • Zraniteľnosti
 • Útoky
 • Typy bezpečnostných rizík
 • Úvodná fáza útoku - prieskum
 • Sieťové útoky a ich princípy
 • Malware útoky a ich dopady
Riadenie bezpečnosti siete a komponenty bezpečnosti
 • DACL, MAC, Role-based access
 • Network Access Control (NAC)
 • Správna stratégia skupín
 • Identifikácia užívateľov - heslá, SSO, prihlasovanie pomocou čipových kariet
 • Kryptografia -Principy šifrovanie, Hash, Digitálny podpis
 • PKI
 • Firewall
 • VPN
 • DMZ
 • Honeypot
 • IDS / IPS
 • Kerberos / NTLM, SSL / TLS
 • IPSec
 • Riziká
IDS / IPS ochrana siete
 • Princíp fungovania
 • Pravidlá
 • Synchronizácia
 • Plánovanie
 • Sledovanie a vyhodnocovanie sieťovej prevádzky
 • Detekcia útokov
Honeypot
 • Princíp
 • Typy Honeypot podľa úrovne interakcie
 • Vytváranie vlastného Honeypot
 • Spôsoby implementácie
 • Sledovanie siete Honeypot
 • Management
Detekcia zraniteľností a správa záplat
 • Systémy pre odhaľovanie zraniteľností
 • Patch management OS
 • Patch management aplikácií tretích strán
Fyzické zabezpečenie
 • Fyzická bezpečnosť
 • Zóny
 • Biometria
 • Kamerový dohľad
Zabezpečenie koncových staníc
 • OS hardening
 • BIOS hesla
 • Šifrovanie diskov
 • Šifrovanie úložísk
 • Audit integrity staníc
 • Host-based IDS / IPS (HIPS)
Konfigurácia firewallu
 • Typy firewallu
 • Princíp fungovania
 • Vytváranie pravidiel
 • Zóny
 • Logovanie
 • Centrálna správa pomocou politikt
VPN
 • Princíp
 • Topológia podnikovej siete
 • Výhody zabezpečenia a scenáre vhodného využívania VPN
 • Overovanie prístupu do VPN pomocou multifaktorovej autentizácie
Bezdrôtové siete
 • Zabezpečenie
 • Typy prevádzky
 • Komponenty
 • Antény
 • Riziká plynúce z nasadenia WPA-PSK (WPA-Personal)
 • Správna implementácia WPA-Enterprise WiFi
 • WiFi Honeypot
 • Wireless IDS (WIDS)
Zálohovanie a ochrana dát
 • RAID
 • Stratégia zálohovania
 • Online / Offline, Onsite / Offsite zálohy
 • Cluster
 • Redundancie
příručka Certified Network Defender EC Council

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.