Kód kurzu: ECES« Krok späť

EC-Council Encryption Specialist

EC-Council Certified Encryption Specialist je najnovší hard-core deepdive elitný kurz tejto renomovanej firmy, ktorý má za úlohu zoznámiť bezpečnostných IT špecialistov s princípmi a implementáciou šifrovacích metód. ECES školenie je unikátne v tom, že sa môžete dozvedieť detaily o princípoch šifrovania a hashov, ale i prakticky vyskúšať ich implementáciu v reálnych aplikáciách a serverových riešeniach. Toto školenie učia naši špecialisti s praktickou i odbornou znalosťou princípov kryptografie. Preto máte jedinečnú príležitosť pre analýzu jednotlivých šifrovacích a podpisovacích rutín, ktoré sú pre našich odborných lektorov obľúbenými témami, ktoré vám sprístupnia v maximálne zrozumiteľnej i praktickej forme. Pokiaľ vás láka téma skrývania obsahu a odhalenia jeho princípov, je pre vás naše nové školenie unikátnou príležitosťou pre konzultáciu s profesionálmi z odboru. V cene kurzu je i celosvetovo uznávaná skúška EC-Council Encryption Specialist (E|CES), zložením ktorej študenti dokladajú praktickú znalosť šifrovania pevných diskov, zostavenia VPN a teórie šifier od cézarovej šifry po RSA či AES.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
18. 2. 2019 3 1 180,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
20. 5. 2019 3 1 180,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
19. 3. 2019 3 33 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
30. 10. 2019 3 33 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 33 000 CZK v cene kurzu 30
Brno3 33 000 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 1 180,00 EUR v cene kurzu 30

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre administrátorov bezpečnosti, správcov sietí, správcov firewallu, testerov zabezpečenia infraštruktúry, systémových administrátorov, pentesterov, forenzných analytikov a pre každého, kto sa zaujíma o možnosti skrývania obsahu na hlbšej úrovni než je len stiahnutie aplikácie pre šifrovanie a jej spustenie klikaním myši.

Čo vás naučíme

 • Princípy šifrovania a podpisov
 • Prehľadnú analýzu rôznych rutín
 • Praktickú implementáciu šifrovania v rôznych serverových a klientskych ochranných technológiách

Požadované vstupné znalosti

Praktická správa MS Windows prostredia na úrovni kurzov uvedených v predchádzajúcich školeniach

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a príkladmi, praktické cvičenia na počítačoch.

V cene kurzu je aj celosvetovo uznávaná skúška EC-Council Encryption Specialist (E/CES), ktorej zložením študenti dokladajú praktickú znalosť šifrovania pevných diskov, zostavenia VPN a teórie šifier od cézarovej šifry po RSA, či AES.

Študijné materiály

Originálne študijné materiály firmy EC-Council ECES.

Osnova kurzu

Modul 1 - úvod do kryptografie a jej vývoj

 • Princípy kryptografie
 • Historický vývoj
 • Monoalfabetická substitučná šifra
 • Cézarova šifra
 • Atbaš
 • ROT13
 • Vigenerova šifra, príklad a prelomení
 • ADFGVX šifra
 • Playfairova šifra
 • Enigma
 • CrypTool

Modul 2 - symetrická kryptografie a hash

 • Symetrická kryptografie
 • Teória informácie
 • Kerckhoffsov princíp
 • Substitúcie
 • Transpozície
 • Substitúcie a Transpozície
 • Binárne áno, or, xor
 • Bloková šifra vs. Streamová šifra
 • Feistelova šifra
 • DES
 • 3DES
 • DESx
 • AES
 • Blowfish
 • Serpent
 • Twofish
 • Skipjack
 • IDEA
 • ECB
 • CBC
 • RC4
 • MD5, MD6

Modul 3 - teórie čísel a asymetrická kryptografia

 • Asymetrická kryptografia
 • Prvočísla
 • Fibonacciho postupnosť
 • Narodeninový paradox
 • Generátory náhodných čísiel
 • Diffile-Hellman
 • Rivest Shamir Adlemna (RSA)
 • Ako funguje RSA
 • Príklad RSA
 • DSA
 • Podpisovanie pomocou DSA
 • Eliptické krivky
 • Variácie eliptických kriviek
 • Elgamal

Modul 4 – aplikácie šifrovania

 • Digitálny podpis
 • Čo je to digitálny certifikát
 • X.509
 • Obsah certifikátu X.509
 • Certifikačná autorita
 • Registračná autorita
 • PKI – Infraštruktúra verejného kľúča
 • Digitálne certifikáty
 • Protokoly pre overovanie certifikátu servera
 • Správa certifikátov
 • Dôveryhodnosť certifikátov
 • Používanie certifikátov vo webových službách
 • MS Certifikačné služby
 • Windows certifikáty a certmgr.msc
 • Pretty Good Privady (PGP)
 • Certifikáty PGP
 • SSL
 • TLS
 • Šifrovanie súborov pomocou EFS
 • Zálohovanie EFS kľúčov
 • Obnova EFS kľúčov
 • BitLocker, Truecrypt
 • Steganografia – vývoj, implementácie a analýza

Modul 5 – aplikácie šifrovaní

 • Lámanie šifier
 • Kryptoanalýza
 • Frekvenčná analýza
 • Lámanie moderných šifier
 • Lineárna kryptoanalýza
 • Diferenčná kryptoanalýza
 • Integrálna kryptoanalýza
 • Rainbow Tables
 • Lámanie hesiel
 • Nástroje
publikace ECES

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov