Webová analytika

Úspech na internete nedosiahnete bez toho, aby ste vedeli, čo vaši návštevníci na webe robia. Naučíme vás pozorovať ich správanie na stránkach, analyzovať ich a korektne vyhodnocovať.