Lotus Notes

IBM Lotus Notes je veľmi komplexný, veľmi obľúbený a veľmi používaný softvér pre podporu tímovej spolupráce. V tejto skupine nájdete kurzy, ktoré Vás zoznámi s prostredím a možnosťami z užívateľského pohľadu.