Microsoft Access

Na kurzoch skupiny Microsoft Access vás naučíme používať a navrhovať tabuľky, vytvárať rôzne typy dotazov pre efektívne získavanie informácií. Budete sa venovať tvorbe a používaniu formulárov a podformulárov. Zoznámite sa aj s tvorbou zostáv, dátových stránok, makier a s možnosťami správy databáz, importu, exportu dát a jazykom SQL.