Microsoft Excel

Na kurzoch skupiny Microsoft Excel vás naučíme vytvárať tabuľky v programe Microsoft Excel, pohybovať sa v tabuľkách, napĺňať ich dátami, formátovať vzhľad buniek, textov a celé tabuľky graficky upravovať. Budete robiť výpočty pomocou vlastných vzorcov a funkcií, zoznámite sa s tvorbou a formátovaním grafov. Naučíte sa aj pokročilejšie techniky spracovania údajov v Exceli ako je zamykanie, používanie šablón a rozšírené kopírovanie. Budete zostavovať zložitejšie vzorce, naučíte sa filtrovať zoznamy v liste, vytvárať kontingenčné tabuľky a pracovať s pokročilými funkciami Microsoft Excel pre spracovanie  a analýzu dát.