Microsoft PowerPoint

Na kurzoch skupiny Microsoft PowerPoint vás naučíme vytvárať prezentácie, do ktorých budete vkladať text, obrázky, grafy, tabuľky, diagramy a ďalšie objekty. Budete pri tom využívať už pripravené rozloženie snímok alebo si vytvárať vlastné pomocou predlôh. Naučíte sa vytvárať šablóny, farebné schémy, predlohy a nastaviť vlastnosti premietanej prezentácie vrátane prechodov, animačných efektov, časovania a poznámok.