Microsoft SharePoint Server

V tejto skupine nájdete kurzy Microsoft SharePoint Server. Na kurzoch vám pomôžeme lepšie pochopiť princípy práce so zdielanými dokumentmi, uloženými na Sharepoint Serveri. Pokročilý kurz je určený všetkým, ktorí aktívne vytvárajú a spravujú obsah určitej oblasti Sharepointu na užívateľskej úrovni.