Apple

V tejto oblasti sme pre začínajúcich používateľov počítačov Mac vytvorili základný kurz ovládania systému Apple macOS „Začíname s Macom“ a školenie prechodu z MS Windows „Prechádzame z PC na Mac“.

Na školení vstavaného kancelárskeho softvéra v macOS, sa zoznámite s aplikáciami pre editáciu textov (Pages), tabuliek (Numbers) a tvorbu prezentácií (KeyNote).

Pre každého, kto natáča videá a fotí, ponúkame kurz pre užívateľské úpravy fotografií a videa za pomoci vstavaného softvéra v macOS iMovie (editácia videa) a Photos (správa a úprava digitálnych fotografií).