Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 nie je iba novou verziou známej Axapty. Tento ERP systém (Enterprise Resource Planning) sa stáva synonymom škálovateľnosti, operability, pružnosti a zároveň užívateľskej prívetivosti. AX 2012 má možnosť výberu funkcionalít pre 5 základných odvetví - výrobu, distribúciu, obchod, verejný sektor a služby. Boli posilnené možnosti pre analýzu dát a Business Inteligence. Taktiež možno vytvárať automatizované pracovné postupy pomocou .NET Workflow Foundation.

Na kurzoch Microsoft Dynamics AX 2012 sa vzdelávajú prevažne implementátori riešení AX 2012, tj. konzultanti, kľúčoví pracovníci organizácie, správcovia zodpovední za inštaláciu a údržbu, programátori, manažment firiem, analytici, teda všetci, ktorí potrebujú informácie o štandardných možnostiach AX 2012, aby na týchto znalostiach mohli rozvíjať ďalšie plány a úpravy systému. Školenie spolu s originálnymi učebnými materiálmi je účinnou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú získať certifikáciu MCTS alebo MCITP. AX 2012 je v GOPASe školený lektormi so skúsenosťami v praktickej implementácii jednotlivých modulov. Termíny kurzov sú často koordinované podľa konkrétneho záujmu poslucháčov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať náš klientsky servis.