Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je podnikové riešenie určené pre stredné a menšie organizácie. Ponúkame moduly, ktoré pomáhajú autorizovať a zjednodušiť správu financií, vzťahov so zákazníkmi, obchodných služieb, ľudských zdrojov, procesov zásobovacieho reťazca a výroby. Systém je obľúbený pre ľahkú modifikovateľnosť a prispôsobiteľnosť podmienkam firmy. Navision je v GOPASe školený lektormi, ktorí majú skúsenosti v praktickej implementácii jednotlivých modelov. Termíny kurzov sú často koordinované na základe konkrétneho záujmu poslucháčov. Po preštudovaní ponuky na našom webe si rezervujte termín kontaktovaním nášho klientského centra