Apple

V oblasti školení operačného systému Apple macOS a macOS Server ponúkame IT kurzy pre správcov Macov a sieťových administrátorov.

Všetky kurzy sú zároveň prípravou na certifikační skúšky z danej oblasti.