Kód kurzu: MOC MS-200« Krok späť

Microsoft 365 - nasadenie a správa Exchange

Päťdňový kurz pripravuje k certifikácii MS-200 a zoznamuje študentov so správou Exchange Server aj výmenu Online infraštruktúry a klientskych aplikácií. Kurz je zložený z obsahov kurzov MS-200T01, MS-200T02 a MS-200T03. Kurz je vhodný ako príprava k získaniu titulu Microsoft 365 - Associate: Messaging Administrator.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Neboli nájdené žiadne záznamy.

*Cena kurzu je uvedená vrátane ceny originálnych štúdijních materiálú.

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V
 • Samostatné praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze

Študijné materiály

Elektronická verzia originálnych študijných materiálov spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku (Digital MOC). Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku v elektronickej podobe s pretlačou prezentácií a doplňujúcimi informáciami a detailné návody na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze. Študijné materiály tiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály. Keď materiály na daný kurz má už k dispozícii z minulosti, nemusí si ich nutne znovu zakupovať.

Osnova kurzu

 • Prehľad modernej architektúry pre prenosy správ (email)
 • Nasadenie modernej architektúry prenosu správ (email)
 • Základné princípy riadenia modernej architektúry emailu
 • Príjemcovia v Exchange
 • Vytváranie a správa účtov príjemcov v Exchange
 • Správa emailových adries, distribučných zoznamov a prostriedkov
 • Mailboxové databázy v Exchange
 • Plánovanie parametrov databáz emailových schránok
 • Vytváranie a správa databáz emailových schránok
 • Riešenie problémov mailboxových databáz
 • Správa overovania prístupu užívateľov do emailovej infraštruktúry
 • Nastavenie parametrov Exchange organizácie
 • Návrh riešenia pre externý prístup k emailom
 • Nasadenie služieb Client Access Services pre prístup k emailom
 • Správa klientskych zariadení a aplikácií
 • Nastavenie programu Outlook on the Web
 • Riešenie problémov s klientskym prístupom
 • Zásady mailboxov mobilných zariadení
 • Riadenie prístupu mobilných zariadení
 • Prehľad služieb pre prenos správ
 • Nastavenie služieb pre prenos správ
 • Spravovanie transportných pravidiel
 • Spravovanie toku správ
 • Riešenie problémov s prenosom správ
 • Riešenie problémov za pomoci logových súborov a protokolov udalostí
 • Plánovanie vysokej dostupnosti pre servery emailových schránok
 • Vysoká dostupnosť pre služby klientskeho prístupu Services
 • Vysoká dostupnosť služieb prenosu správ
 • Implementácia odolnosti lokalít
 • Plánovanie techník obnovy v prípade výpadku
 • Nasadenie techník zálohovania
 • Obnova emailových schránok, databáz a serverov
 • Plánovanie hierarchie verejných zložiek
 • Riešenie problémov s verejnými zložkami

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácie MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky. Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft a aj naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky spoločnosti Microsoft, ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM. Primárnym cieľom kurzu však nie je priamo príprava na certifikačnú skúšku, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností potrebných na efektívnu prácu s daným produktom. MOC kurzy zvyčajne pokrývajú takmer všetky oblasti, požadované pri príslušných certifikačných skúškach. Ich prebratiu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška. Ako ďalšiu prípravu na certifikačné skúšky je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test softvér.

Elektronická příručka MOC MS-200 včetně Microsoft Labs Online

Cena:
15100 CZK
Elektronická příručka MOC MS-200 včetně Microsoft Labs Online

Cena:
465 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.