Kód kurzu: MOC MS-201« Krok späť

Microsoft 365 - pokročilá správa Exchange

Štvordňový kurz pripravuje k certifikácii MS-201 a zoznamuje študentov s pokročilejšími témami správy Exchange Server aj s výmenou Online infraštruktúry a klientskýych aplikácií. Kurz je zložený z obsahov kurzov MS-201T01 a MS-201T02. Kurz je vhodný ako príprava k získaniu titulu Microsoft 365 - Associate: Messaging Administrator.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Neboli nájdené žiadne záznamy.

*Cena kurzu je uvedená vrátane ceny originálnych štúdijních materiálú.

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V
 • Samostatné praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze

Študijné materiály

Elektronická verzia originálnych študijných materiálov spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku (Digital MOC). Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku v elektronickej podobe s pretlačou prezentácií a doplňujúcimi informáciami a detailné návody na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze. Študijné materiály tiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály. Keď materiály na daný kurz má už k dispozícii z minulosti, nemusí si ich nutne znovu zakupovať.

Osnova kurzu

 • Plánovanie migrácií Exchange emailových schránok
 • Vykonávanie migrácií pomocou protokolu IMAP
 • Využitie migrácií typu Cutover a Staged Migration
 • Vykonávanie pokročilých techník migrácie z / do Exchange
 • Hybridné scenáre nasadenia on-prem a cloud Exchange
 • Plánovanie na nasadenie sprievodcu Hybrid Configuration Wizard
 • Plánovanie a správa serverov Edge Transport
 • Nastavenie hybridného scenára pomocou HCW
 • Zavedenie pokročilých hybridných technológií a funkcií
 • Riešenie problémov v hybridných scenároch
 • Plánovanie emailovej hygieny
 • Správa anti-malware a anti-spam zásad
 • Správa technológie Advanced Threat Protection
 • Správa súladu v SCC
 • Správa súladu v Exchange
 • Správa archivácie pomocou Exchange Online Archiving a auditovanie
 • Nastavenia vyhľadávania obsahu emailových správ
 • Správa rolí správcov
 • Správa užívateľských rolí
 • Inštalácia Exchange v režime RBAC a AD Split Permissions

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácie MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky. Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft a aj naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky spoločnosti Microsoft, ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM. Primárnym cieľom kurzu však nie je priamo príprava na certifikačnú skúšku, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností potrebných na efektívnu prácu s daným produktom. MOC kurzy zvyčajne pokrývajú takmer všetky oblasti, požadované pri príslušných certifikačných skúškach. Ich prebratiu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška. Ako ďalšiu prípravu na certifikačné skúšky je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test softvér.

Elektronická příručka MOC MS-201 včetně Microsoft Labs Online

Cena:
10700 CZK
Elektronická příručka MOC MS-201 včetně Microsoft Labs Online

Cena:
245 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.