Kód kurzu: MOC 20411« Krok späť

Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov

Tento päťdňový kurz je druhým zo skupiny kurzov zameriavajúcich sa na správu technológií operačného systému Windows Server 2012. Zoznamuje pokročilejších správcov s ďalšími detailmi práce s týmto operačným systémom v už existujúcom podnikovom prostredí. Kurz nepredpokladá znalosti práce so staršími operačnými systémami. Pokiaľ sú účastníci už skúsenými správcami Windows Server 2008/2008 R2, je pre nich vhodnejší kurz MOC 20417, ktorý len dopĺňa znalosti o tejto novej platforme.

MCSA: Windows Server 2012

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
16. 4. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
9. 7. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
20. 8. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
1. 10. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
3. 12. 2018 5 700,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
GTK 16. 4. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
4. 6. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
10. 9. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
19. 11. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 21. 5. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
6. 8. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
24. 9. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
19. 11. 2018 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 270,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je druhým školením série zameranej na tému Windows Server 2012. Svojim obsahom nadväzuje na prvý najzákladnejší kurz a rozširuje jeho témy do väčších podrobností.
MOC 20411 je tak určený pre účastníkov, ktorí už prešli kurzom predchádzajúcim a majú tak dostatočné znalosti na jeho absolvovanie. Kurz obsahuje niektoré témy rovnaké ako kurz základný, ale pokiaľ účastníci nenavštívili prvý kurz, mohlo by pre nich byť tempo tohto kurzu príliš vysoké.

Čo vás na kurze naučíme

 • Ovládať a spravovať komplexnú infraštruktúru Group Policy
 • Sledovať, optimalizovať a riešiť problémy v komplexnom Active Directory prostredí
 • Využívať naplno možnosti serverov DNS a DHCP
 • Nasadiť, spravovať a riešiť problémy so vzdialeným prístupom, VPN a Network Access Protection (NAP)
 • Detailne spravovať zabezpečenie súborových systémov, riadiť prístup a prihlasovanie užívateľov a auditovať ich prístup
 • Sledovať a optimalizovať výkon serverov

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť princípov Active Directory
 • Praktická skúsenosť so správou v prostredí Windows Server 2012
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V. Samostatné praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.

Študijné materiály

Originálne študijné príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku s prezentáciou a doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.
Študijné materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály.

Osnova kurzu

 • Opakovanie technológie Group Policy
 • Detaily aplikácie GPO
 • Vytváranie, správa, modifikácia, zálohovanie a obnova GPO
 • Riešenie problémov s aplikáciou GPO
 • Pojem Administrative Templates a ich centrálne úložisko
 • Efektívne využitie Group Policy Preferences
 • Správa miestnych účtov, skupín, služieb, súborov a zložiek pomocou GPO Preferences
 • Detaily správy užívateľských účtov, účtov služieb a skupín v Active Directory
 • Správa a optimalizácia databázy Active Directory (AD)
 • Zálohovanie a obnova AD
 • Inštalácia, správa a riešenie problémov DNS serverov
 • DNS integrácia s Active Directory
 • DNS zóny a ich prenosy, zabezpečenie a dynamické aktualizácie
 • Routing and Remote Access, smerovanie a vzdialený prístup
 • Technológie VPN, PPTP, L2TP a SSTP
 • Technológia DirectAccess a jej nasadenie a správa
 • Network Policy Server (NPS)
 • Overovacie metódy serveru NPS
 • Sledovanie a riešenie problémov s NPS
 • Pojem Network Access Protection (NAP)
 • Zásady a procesy vyhodnotenia NAP zásad
 • Nastavenie a správa NAP
 • File Server Resource Manager (FSRM)
 • Klasifikácia súborov a objemovej kvóty pre zložky
 • Pojem Distributed File System (DFS)
 • Nastavenie, sledovanie a riešenie problémov DFS
 • Šifrovanie súborov pomocou EFS
 • Pokročilé zabezpečenie súborov a auditovanie prístupu
 • Vysvetlenie Windows Deployment Services (WDS)
 • Správa, vytváranie a distribúcia obrazov (image) operačných systémov
 • Windows Update Services (WSUS)
 • Správa aktualizácií a sledovanie ich distribúcie
 • Správa a sledovanie protokolov udalostí (Event Log)

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft i naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky Microsoft ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností nutných k efektívnej práci s daným produktom.
MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti požadované pri zodpovedajúcich certifikačných skúškach. Ich prebraniu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Tištěná příručka MOC 20411

Cena:
8750 CZK
Elektronická příručka MOC 20411

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC 20411

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka MOC 20411

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov