Kód kurzu: D80182« Krok späť

Oracle Database: PL/SQL Fundamentals

Kurz Oracle Database: PL/SQL Základy vás zoznámi s PL/SQL. Pomôže Vám pochopiť výhody tohto mocného programovacieho jazyka, zatiaľ čo vás zoznámi s použitím nabitých vedomostí v skutočnom svete. Prínos – naučíte sa ako zabezpečiť rychly, spoľahlivý, bezpečný a ľahko spravovateľný výkon. Optimalizovať vyťaženosť databázy, znížiť náklady na IT a poskytnúť vyššiu kvalitu služieb umožnením konsolidácie na databázové cloudy. Získate skúsenosti prostredníctvom praktických príkladov. V tomto kurze sa budete učiť od odborných Oracle inštruktorov, následne sa zapojíte do ukážok a praktických príkladov na kompletné uchopenie základných konceptov. Budete používať Oracle SQL Developer na vývoj týchto programových časti. SQL * Plus je predstavený ako voliteľný nástroj.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
17. 8. 2020 2 900,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 2 900,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
17. 8. 2020 2 24 392 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 2 24 392 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
17. 8. 2020 2 24 392 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 2 24 392 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
Kedykoľvek 2 21 632 CZK v cene kurzu Anglický jazyk Virtual Class
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB*
Praha2 24 392 CZK v cene kurzu 30
Brno2 24 392 CZK v cene kurzu 30
Bratislava2 900,00 EUR v cene kurzu 30

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Používateľská náročnosť

Čo Vás naučíme

  • Popísať vlastnosti a syntax PL/SQL.
  • Navrhovať PL/SQL anonymný blok, ktorý pracuje efektívne.
  • Napísať PL/SQL kód na komunikáciu s databázou.
  • Používať procedurálne programovanie, vystavať a podmienene kontrolovať tok kódu (slučky, riadiace štruktúry a explicitné kurzory)
  • Spracovať chyby, ktoré vzniknú pri vykonávaní programu.
  • Popísať uložené procedúry a funkcie.
  • Vytvárať uložené PL/SQL podprogramy, ktoré môžu byť zdielané viacerými formulármi, reportami a aplikáciami na správu dát.

Požadované vstupné znalosti

  • Znalosť konceptov a techník spracovávania dát
  • Znalosť programovacích jazykov
  • Oracle Database: Úvod do SQL

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Formáty školenia Oracle

Veľmi obľúbenou formou školenia sú nahrávané kurzy On Demand zahrňujúce 90 dní samoštúdia kedykoľvek a kdekoľvek s TOP lektorom. Ďalšími možnými formátmi štúdia sú kurzy prebiehajúce priamo v učebni v IT školiacom stredisku GOPAS alebo v spoločnosti Oracle, ďalej formát Live Virtual Class (školenie on-line) či Self-Study (samoštúdium vo forme CD, alebo download). Podrobnejšie informácie k týmto možnostiam štúdia nájdete zde.

Študijné materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

úvod
• Ciele kurzu, agenda kurzu a informácie o účte kurzu
• Popis schémy ľudských zdrojov (HR)
• Identifikácia dodatkov použitých v tomto kurze
• Úvod do PL/SQL Vývojárske prostredie
• Oracle Database 12c SQL dokumentácia a doplnkové zdroje

Úvod do PL/SQL
• Porozumění přínosu a struktuře PL/SQL
• Prověření PL/SQL bloků
• Generování zprávy výstup v PL/SQL

Stanovení PL/SQL proměnných
• Identifikace platných a neplatných identifikátorů
• Deklarace a inicializace proměnných
• Seznam a popis různých typů dat
• Identifikace přínosu používání % TYPE atributů
• Deklarace, použití a tisk vázaných proměnných

Psaní spustitelných příkazů
• Seznam lexikálních jednotek v PL/SQL bloku
• Použití SQL funkcí v PL/SQL
• Použití konverze typů dat
• Použití vnořených bloků jako příkazů
• Odkaz na hodnotu identifikátoru ve vnořeném bloku
• Kvalifikace identifikátoru označením
• Používané operátory v PL/SQL
• Použití sekvencí v PL/SQL výrazech

Použití SQL příkazů v PL/SQL bloku
• Identifikace a použití SQL příkazů v PL/SQL
• Získání dat v PL/SQL s SELECT příkazem
• Vyvarování se chyb pomocí konvence pojmenování při použití získávacích a DML příkazů
• Manipulace s daty na serveru pomocí PL/SQL
• Koncept SQL kurzoru
• Použití atributů SQL kurzoru k získání zpětné vazby na DML
• Uložit a zlikvidovat transakce

Psaní řídících struktur
• Ovládání PL/SQL průběhu provádění
• Podmíněné zpracování pomocí IF a CASE příkazů
• Jak zacházet s nulami abychom zamezili běžným chybám
• Tvorba podmínky s logickými operátory
• Použití opakujících se kontrol s opakovanými příkazy

Práce se složenými datovými typy
• Složené datové typy PL/SQL záznamů a tabulek
• Použití PL/SQL záznamy k uchování více hodnot různého typu
• Vkládání a aktualizace s PL/SQL záznamy
• Použití INDEX BY tabulek k uchování více hodnot stejného datového typu

Použití explicitních kurzorů
• Definice kurzoru
• Vysvětlení funkce explicitního kurzoru
• Ovládání explicitních kurzorů
• Použití explicitních kurzorů ke zpracování řádků
• Kurzory a záznamy
• Smyčky kurzoru FOR za použití vnořených dotazů
• Atributy explicitního kurzoru
•% NOTFOUND a % ROWCOUNT atributy

Zpracování výjimek
• Definice výjimky
• Zpracování výjimek s PL/SQL
• Předdefinované výjimky
• Vychytání předdefinovaných a nepředdefinovaných chyb Oracle serveru
• Funkce, které vrací informace o zjištěných výjimkách
• Vychytání výjimek definovaných uživatelem
• Propagace výjimek
• Základní RAISE příkaz

Vytvoření uložených procedur a funkcí
• Přehled uložených procedur a funkcí
• Rozlišení anonymních bloků a podprogramů
• Zobrazení procedury/funkce CREATE OR REPLACE
• Porozumění oblasti záhlaví uložené procedury a funkce
• Vytváření jednoduchých procedur a funkcí
• Vytvoření jednoduché procedury s parametrem IN
• Provedení procedury a funkce

 

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Oracle University eKit

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.