Procesné riadenie

V tejto oblasti nájdete kurzy, ktoré vás zoznámia so všetkými siedmimi oblasťami procesného riadenia, vyskúšate si ich modelovanie v známom i neznámom prostredí a osvojíte si metódy pre optimalizáciu už známych procesov. Naučíte sa riadiť IT procesy ITSM pomocou metodiky ITIL alebo CobiT, naučíme vás efektívne predávať IT riešenia, vytvoriť si správnu stratégiu predaja a dozviete sa aj to, ako môžete využiť elektronickú komunikáciu pre zviditeľnenie svojej spoločnosti.