Kód kurzu: GOC3311« Krok späť

ASP.NET Web Forms a serverové ovládacie prvky

Tento kurz je určený pre všetkých programátorov ASP.NET aplikácií, ktorí chcú porozumieť princípom fungovania existujúcich serverových komponentov a naučiť sa vytvárať vlastné komponenty. Počas kurzu sa ponoríme do hĺbky fungovania týchto technológií a ukážeme si, ako sa dajú efektívne využívať. Odhalíte doposiaľ netušené možnosti štandardných prvkov, súvisiacich súčastí .NET Framework, ale taktiež spôsoby, ako môžete písať vlastné ovládacie prvky. A to nielen tie bežné a jednoduché, ale i komplexnejšie, ktoré vám ešte viac uľahčia prácu.

GOPAS Official Curriculum
Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 13 800 CZK v cene kurzu 30
Brno3 13 800 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 480,00 EUR v cene kurzu 30

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre vývojárov webových aplikácií na platforme ASP.NET.

Požadované vstupné znalosti

 • Skúsenosti s platformou .NET Framework
 • Skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním v jazyku C# alebo VB .NET
 • Skúsenosti s vývojom webových aplikácií na platforme ASP.NET na úrovni kurzu GOC331

Metódy výučby

Výklad lektora spojený s veľkým množstvom samostatnej tvorby príkladov podľa zadaných inštrukcií.

Študijné materiály

Príručka k príkladom, prezentácie preberanej látky.

Osnova kurzu

ASP.NET Web Forms

 • Životný príbeh požiadaviek pokračuje - čo sa deje vo vnútri stránky?
 • Strom ovládacích prvkov a jeho životný cyklus
 • Master Page a Content Page
 • Vlastná Base Class pre stránky
 • Interakcia Web Forms a HTTP modulov

Server Controls

 • Funkcie, možnosti a obmedzenia
 • Ovládacie prvky, ktoré sú súčasťou .NET Framework
 • Validátory, Default Buttons, Cross-Page Postbacks
 • ASP.NET Chart Controls a generovanie grafov
 • Úpravy výsledného HTML pomocou Control adaptérov
 • Kontrola nad klientskymi ID Server Controls
 • Expression Builders
 • Themes a StylesheetThemes

Deklaratívne programovanie v ASP.NET Web Forms

 • Všeobecná idea (Data Source, Data Bound Control)
 • Obojsmerný Data Binding
 • Parametrizácia dotazov
 • Query Extenders
 • "Otvorené" verzus "uzavreté" Data Controls
  • GridView, FormView, DetailsView - "stará generácia"
  • ListView - "nová generácia"
 • Typické úlohy a svätý grál: Master-Detail View deklaratívne

Netušené tajomstvá prvku ListView

 • Základné použitie ako Grid, List, Repeater
 • Stránkovanie dát, vrátane napojenia sa na URL Routing
 • Modifikácia dát pomocou ListView

NuGet

 • Inštalácia ovládacích prvkov a rozširujúcich modulov
 • NuGet Gallery

Kompilácia .NET aplikácií so zreteľom na ASP.NET Web Forms

 • Čo je CLI a MSIL/CIL
 • Kompilácia On-Demand
 • Typy projektov, Web Site verzus Web Application
 • Deployment, MS Deploy a Web Deployment Projects

Tvorba vlastných ovládacích prvkov

 • Jednoduché ovládacie prvky
 • Tvorba zdrojov dát - vlastný Data Source
 • Tvorba konzumentov dát - vlastné Data Binding kontajnery

Stavové HTTP

 • Cookies a ich implementácia v ASP.NET
 • Session - ako funguje a prečo ju nepoužívať
 • ViewState a ControlState, vrátane použitia vo vlastných komponentoch
 • LocalStorage a Session Storage - úložisko na strane klienta

Globalizácia a lokalizácia ASP.NET aplikácií

 • Rozdiel medzi globalizáciou a lokalizáciou
 • Dostupné techniky alebo neobjavujte koleso, keď nemusíte
 • Práca s rôznymi formátmi dátumu, času a čísel
 • Global a Local Resources
 • Formátovacie reťazce a rozhranie IFormattable
 • Resource súbory, viacjazyčné aplikácie a ich písanie (takmer) bez námahy
 • Ovplyvnenie automatickej voľby jazyka vlastným modulom
 • Web Resources a CDN

JavaScript a ASP.NET Web Forms

 • Jemný úvod do jQuery a jQuery UI
 • Ovládacie prvky ScriptManager a ScriptManagerProxy

Konfigurácia ASP.NET

 • Konfiguračný model .NET Framework a IIS
 • Sekcie AppSettings a ConnectionStrings
 • Tvorba a použitie vlastných konfiguračných sekcií
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov