BizTalk

BizTalk Server je serverové riešenie spoločnosti Microsoft pre integráciu a prepojenie. Vyspelý produkt BizTalk Server 2010 vo svojej 7 verzii predstavuje riešenie, ktoré organizáciám umožňuje ľahšie prepojiť rôzne systémy. BizTalk Server zahŕňa viac ako 25 adaptérov pre rôzne platformy a robustná infraštruktúra zasielania správ poskytuje možnosti prepojenia kľúčových systémov v rámci organizácie aj mimo nej. Okrem integračných funkcií ponúka BizTalk Server tiež výkonné a odolné zasielanie správ, modul pravidiel, pripojenie EDI, monitorovanie obchodnej činnosti (Business Activity Monitoring, BAM), funkcie RFID a pripojenie k systémom IBM Host/Mainframe.

V našej ponuke nájdete kurzy na verzii BizTalk 2010/2006.