Kód kurzu: GOC27« Krok späť

Modelovanie podnikových procesov (Business Process Modeling) pomocou UML

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s modelovaním podnikových procesov v UML. Na kurze sa naučíte modelovať procesy tak, aby ste dokázali systematicky vymedziť požiadavky na ich re-design, rovnako na vývoj, či úpravu informačného systému. Cieľom kurzu je ukázať a v praktickom cvičení kompletne vyskúšať, osvedčené postupy, používané pri modelovaní podnikových procesov, zachytiť a optimalizovať priebeh podnikových procesov z organizačného pohľadu. Finančné, personálne, motivačné a ďalšie hľadiská sú diskutované len okrajovo.

Predošlé kurzy

GOPAS Official Curriculum
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
8. 6. 2020 3 17 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
14. 10. 2020 3 17 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
13. 5. 2020 3 17 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
31. 8. 2020 3 17 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
23. 11. 2020 3 17 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 17 900 CZK v cene kurzu 30
Brno3 17 900 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 720,00 EUR v cene kurzu 30

Používateľská náročnosť

Predošlé kurzy

Čo Vás naučíme

 • Analyzovať a modelovať podnikové procesy
 • Vymedzovať požiadavky na procesy a informačný systém
 • Optimalizovať priebeh podnikových procesov

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť UML na úrovni kurzu GOC26

Metódy výučby

 • Prednášky, príklady, aktívne riešenie prípadovej štúdie

Študijné materiály

 • Tlačená prezentácia preberanej látky

Osnova kurzu

Úvod do terminológie a teórie modelovania

 • Stručný úvod do objektovej metodiky (OM) a jazyka UML
 • Úvod do problematiky podnikových procesov, procesného riadenia a reengineeringu
 • Postup modelovania procesov
 • Úvod do Case nástrojov

Modelovanie business objektov

 • Pojmový model (Class diagram)
  • Účel
  • Základné prvky diagramu
  • Postup zostavenia
  • Náväznosti na ďalšie diagramy
  • Príklad a cvičenia
 • Životné cykly objektov (State Chart)
  • Účel
  • Základné prvky diagramu
  • Postup zostavenia
  • Náväznosti na ďalšie diagramy
  • Príklad a cvičenia

Modelovanie business procesov

 • Globálny model procesov (Eriksson/Penkerovo rozšírenie UML)
 • Model priebehu procesu
  • Účel
  • Základné prvky diagramu
  • Postup zostavenia
  • Náväznosti na ďalšie diagramy
  • Príklad a cvičenia
  • Ostatné súvisiace diagramy UML

Súvislosti business procesov s business objektami

 • Konzistencia modelov
 • Mapovanie business procesov na business objekty prostredníctvom ich životných cyklov
 • Požiadavky na podporu nástrojom CASE

Väzba na návrh IS

 • Postavenie podnikových procesov v postupe vývoja IS
 • Vývoj IS verzus vývoj aplikácie
 • Špecifikácie požiadaviek na IS (katalóg požiadaviek)

Prípadová štúdia modelovania business procesov a business objektov

Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.