Kód kurzu: GOC2741« Krok späť

Dedičnosť a Design Patterns v prostredí .NET v praxi

Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú prakticky skúsiť programovanie s využitím návrhových vzorov (Design Patterns). Na kurze sa riešia príklady od úvodného zadania cez návrh riešenia až po aplikáciu pomocou kódu. Návrh riešenia vytvárajú účastníci spoločne pod vedením lektora, následne majú čas na prenesenie návrhu do reálneho kódu aplikácie. Na kurze je maximum času venované reálnemu riešeniu daných zadaní a aplikácii teoretických znalostí z oblasti OOP a návrhových vzorov. Minimum času sa venuje teórii.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
9. 8. 2021 5 775,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
6. 12. 2021 5 775,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 775,00 EUR v cene kurzu 50

Čo vás naučíme

 • Pochopiť na praktických príkladoch princípy OOP
 • Využívať návrhové vzory pre tvorbu kvalitného riešenia
 • Naučiť sa brať do úvahy možné požiadavky na zmeny v budúcnosti

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť objektového programovania v prostredí .NET
 • Znalosť jazyka C # alebo VB .NET

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch.

Študijné materiály

Knižná publikácia podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

Osnova

Zjednotenie pojmov a východiskových znalostí

 • Dedičnosť, polymorfizmus
 • Interface
 • Agregácia
 • Open / Closed Principle
 • Single Responsibility Principle

Návrhové vzory v praxi

Kreacionálne

 • Factory - továreň na objekty
 • Singleton - zatracovaný návrhový vzor
 • Builder - zložitejšia tvorba objektov

Štrukturálne

 • Adapter - cesta ku zjednoteniu
 • Composite - ako sa nemusieť starať o typ objektu
 • Decorator - rekurzia inak
 • Facade - urobte váš systém zvonku pekný
 • Proxy - ako doplniť čo je potreba bez dedenia

Behaviorálne

 • Command - zapuzdrenie akcie
 • Chain of responsibility - či niekto rozhodne
 • Iterator - milujeme foreach
 • Observer - distribúcia a príjem informácií
 • Strategy - dedičnosť a interface
 • Template method - ako urobiť to isté inak

Návrhové vzory iba informatívne

 • Prototype
 • Bridge
 • Flyweight
 • Interpreter
 • Mediator
 • Memento
 • State
 • Visitor
Head First Design Patterns

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.