Kód kurzu: CPP_INTRO« Krok späť

Jazyk C/C++ – základný kurz jazyka C/C++

Tento kurz napomáha účastníkom prekonať počiatočné štádium spojené so štúdiom jazyka C a C++. Informácie podané na tomto kurze ocenia vývojári, testeri aj vedúci IT projektov. Orientácia na ANSI rozhranie jazyka predstavuje osnovu kurzu vhodnú pre účastníkov so zameraním sa na ľubovoľnú platformu, či už je to Windows, UNIX, Linux alebo Embedded systémy a mikrokontroléry. Absolvovaním tohto kurzu sa vám otvorí brána nielen do jazyka C/C++, ale i do všetkých jeho početných klonov ako je Java, C#, JavaScript, PHP, PERL atď.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
13. 7. 2020 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
2. 11. 2020 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
10. 8. 2020 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
23. 11. 2020 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 19 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 19 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 600,00 EUR v cene kurzu 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre programátorov, testerov i vedúcich projektov, ktorí sa chcú zoznámiť s jazykom C a C++.

Čo Vás naučíme

 • Zoznámite sa so syntaxou jazyka a základnými programátorskými technikami
 • Používať vstavané dátové typy a vytvárať vlastné, užívateľské
 • Navrhovať a implementovať funkcie, využívať rekurz
 • Pracovať s poľom a implementovať elementárne štatistické operácie
 • Efektívne a hlavne bezpečne používať ukazovatele
 • Pracovať s reťazcami
 • Pracovať so súbormi

  Požadované vstupné znalosti

 • Základné zručnosti spojené s programovaním a algoritmizáciou sú pre efektívne absolvovanie kurzu nevyhnutné. Ideálna je znalosť akéhokoľvek iného programovacieho jazyka.

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

  Študijné materiály

  Tlačené prezentácie preberanej látky

  Osnova kurzu

  Základy jazyka

  • „Hello world“ ukážka
  • Kompilovanie C/C++ projektu, zdrojové a hlavičkové súbory, preprocesor
  • Základní vstup a výstup
  • Štýly komentárov
  • Výraz, príkaz, blok a funkcie

  Funkcie v jazyku C a v C++

  • Deklarácia vs. Definícia, prototyp funkcie
  • Hlavička a telo funkcie
  • Vstupné parametre funkcie
  • Návratová hodnota funkcie
  • Procedúry a prázdny dátový typ (void)
  • Preťažovanie funkcií a implicitné parametre

  Vstavané dátové typy, konštanty

  • Celočíselné dátové typy, znamienkové a bez znamienka
  • Znaky, ANSI a UNICODE
  • Reálne čísla, presnosť a porovnávanie
  • Logické hodnoty
  • Zistenie veľkosti typu (sizeof)
  • Vytváranie nových typov (typedef)
  • Kvalifikátory typu
  • Celočíselné, znakové, reálne a reťazcové konštanty
  • Aritmetické výrazy a operátory

  Premenné

  • Deklarácia a definícia premennej
  • Voľba názvu premenné, používané konvencie
  • Globálne, lokálne a dynamické premenné
  • Zatienenie premennej
  • Pamäťové triedy, modifikátory premenných

  Riadiace štruktúry

  • Logické výrazy a operátory
  • Vetvenie programu pomocou príkazu if
  • Vetvenie pomocou príkazu switch
  • Smyčka while
  • Smyčka do-while
  • Smyčka for
  • Predčasné ukončenie smyčky prikazom break, príkaz continue
  • Vnorené smyčky, príkaz goto

  Užívateľsky definované dátové typy

  • Výučbový typ enum
  • Zložený dátový typ, struct a union
  • Inicializácia štruktúry a prístup k jej položkám

  Pole

  • Základné pojmy - typ prvku, dimenzia, kapacita, počet prvkov
  • Definícia a inicializácia poľa
  • Zistenie veľkosti poľa, preprocesorové makrá
  • Indexovanie prvkov, riziko prečítania bufferu
  • Viacrozmerné pole

  Ukazovatele a referencie

  • Princíp referencie a ukazovateľa
  • Nulový a vlajúci (neinicializovaný) ukazovateľ
  • Operátor referencie a dereferencie
  • Výstupné parametre funkcií
  • void ukazovateľ, viacnásobné ukazovatele a ukazovatele na funkcie
  • Použitie ukazovateľa pri práci s poľom
  • Pointerová aritmetika

  Práca s reťazcami

  • Definícia reťazca
  • Určenie dĺžky reťazca
  • Prehľadávanie reťazca
  • Kopírovanie a spájanie reťazcov
  • Porovnávanie reťazcov

  Knižnice jazyka C

  • triedenie polí
  • dynamická alokácia
  • generovanie náhodných čísel
  • práca s dátami a časom
  • binárne a textové súbory
  • neformátovaný vstup a výstup
  • formátovaný vstup a výstup
 • Elektronické prezentace probírané látky

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.


  Graf nadväzností kurzov