Kód kurzu: GOC2124« Krok späť

Jazyk C# – programovanie I

Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí chcú získať znalosti a zručnosti s vytváraním aplikácií v jazyku C# na platforme Microsoft .NET. Na kurze získate prehľad o platforme Microsoft .NET Framework a jeho vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET. Zoznámite sa s jazykom C# s dôrazom na objektovo-orientované programovanie. Kurz predpokladá základné znalosti programovania v ľubovoľnom jazyku. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov.

Tento kurz nahrádza pôvodný kurz MOC 2124.

GOPAS Official Curriculum course.attribute.30 Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
GTK 24. 5. 2021 5 725,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
19. 7. 2021 5 725,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
30. 8. 2021 5 725,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
11. 10. 2021 5 725,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
6. 12. 2021 5 725,00 EUR v cene kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 21 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 21 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 725,00 EUR v cene kurzu 50

Čo vás na kurze naučíme

 • Prehľad platformy Microsoft .NET
 • Premenné a dátové typy
 • Podmienky a cykly
 • Výnimky
 • Základy objektovo-orientovaného programovania
 • Práca s referenčnými typmi
 • Konštruktory a finalizéry
 • Dedičnosť, virtuálne metódy, abstraktné triedy a Interface
 • Vytváranie a ničenie objektov
 • Vlastnosti a indexery

Požadované vstupné znalosti

U účastníkov sa predpokladajú základné skúsenosti s programovaním v ľubovoľnom jazyku.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberanej látky

Osnova kurzu

Prehľad platformy Microsoft .NET

 • Úvod
 • Prehľad Microsoft .NET Framework
 • Komponenty .NET Framework
 • .NET jazyky

Prehľad jazyka C#

 • Štruktúra programu v jazyku C#
 • Základné I/O operácie
 • Odporúčané praktiky
 • Kompilácie a debugging

Premenné a dátové typy

 • Systém všeobecných typov
 • Pomenovanie premenných
 • Využitie základných dátových typov
 • Užívateľské dátové typy
 • Konverzia dátových typov

Príkazy a výnimky

 • Selekcia
 • Iterácia
 • Jump
 • Správa výnimiek

Metódy a parametre

 • Použitie metód
 • Použitie parametrov
 • Vstupné, výstupné parametre a parametre zadávané referenciou
 • Overloading

Pole

 • Deklarácia poľa
 • Vytvorenie jednorozmerného poľa
 • Vytvorenie viacrozmerného poľa
 • Rozdiel medzi poľom a kolekciou
 • Použitie kolekcie
 • Použitie generickej kolekcie

Základy objektovo-orientovaného programovania

 • Objektové triedy a ich inštancie
 • Zapúzdrenie
 • Dedičnosť
 • Polymorfizmus
 • Abstraktná trieda
 • Interface

Premenné obsahujúce referencie na objekty

 • Využitie referencií
 • Objektové hierarchie
 • Menné priestory
 • Konverzie dátových typov a pretypovanie/casting

Vytváranie a ničenie objektov

 • Konštruktory
 • Inicializácia objektov
 • Správa pamäti
 • Deštruktory/Finalizéry

Dedičnosť

 • Odvodzovanie objektových tried
 • Virtuálne metódy
 • Shadowing
 • Použitie a implementácia rozhraní (Interface)
 • Abstraktné triedy

Delegáti a udalosti

 • Práca s delegátmi
 • Callback
 • Udalosť/Event

Vlastnosti a indexery

 • Použitie vlastností
 • Použitie indexerov
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.