Kód kurzu: GOC2124« Krok späť

Jazyk C# – programovanie I

Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí chcú získať znalosti a zručnosti s vytváraním aplikácií v jazyku C# na platforme Microsoft .NET. Na kurze získate prehľad o platforme Microsoft .NET Framework a jeho vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET. Zoznámite sa s jazykom C# s dôrazom na objektovo-orientované programovanie. Kurz predpokladá základné znalosti programovania v ľubovoľnom jazyku. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov.

Tento kurz nahrádza pôvodný kurz MOC 2124.

GOPAS Official Curriculum
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
7. 9. 2020 5 725,00 EUR - Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
7. 12. 2020 5 725,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
LM GTK 20. 7. 2020 5 17 850 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
5. 10. 2020 5 21 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
7. 12. 2020 5 21 000 CZK - Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 24. 8. 2020 5 21 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
12. 10. 2020 5 21 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
30. 11. 2020 5 21 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 21 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 21 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 725,00 EUR v cene kurzu 50

Čo vás na kurze naučíme

 • Prehľad platformy Microsoft .NET
 • Premenné a dátové typy
 • Podmienky a cykly
 • Výnimky
 • Základy objektovo-orientovaného programovania
 • Práca s referenčnými typmi
 • Konštruktory a finalizéry
 • Dedičnosť, virtuálne metódy, abstraktné triedy a Interface
 • Vytváranie a ničenie objektov
 • Vlastnosti a indexery

Požadované vstupné znalosti

U účastníkov sa predpokladajú základné skúsenosti s programovaním v ľubovoľnom jazyku.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberanej látky.

Osnova kurzu

Prehľad platformy Microsoft .NET

 • Úvod
 • Prehľad Microsoft .NET Framework
 • Komponenty .NET Framework
 • .NET jazyky

Prehľad jazyka C#

 • Štruktúra programu v jazyku C#
 • Základní I/O operácie
 • Doporučené praktiky
 • Kompilácie a debugging

Premenné a dátové typy

 • Systém všeobecných typov
 • Pomenovanie premenných
 • Využitie základných dátových typov
 • Užívateľské dátové typy
 • Konverzia dátových typov

Príkazy a výnimky

 • Selekcia
 • Iterácia
 • Jump
 • Správa výnimiek

Metódy a parametre

 • Použitie metód
 • Použitie parametrov
 • Vstupné, výstupné parametre a parametre zadávané referenciou
 • Overloading

Pole

 • Deklarácia poľa
 • Vytvorenie jednorozmerného poľa
 • Vytvorenie viacrozmerného poľa
 • Rozdiel medzi poľom a kolekciou
 • Použitie kolekcie
 • Použitie generickej kolekcie

Základy o objektovo-orientovaného programovania

 • Objektové triedy a ich inštancie
 • Zapúzdrenie
 • Dedičnosť
 • Polymorfizmus
 • Abstraktná trieda
 • Interface

Premenné obsahujúce referencie na objekty

 • Využitie referencií
 • Objektové hierarchie
 • Menné priestory
 • Konverzie dátových typov a pretypovanie/casting

Vytváranie a ničenie objektov

 • Konštruktory
 • Inicializácia objektov
 • Správa pamäti
 • Deštruktory/Finalizéry

Dedičnosť

 • Odvodzovanie objektových tried
 • Virtuálne metódy
 • Shadowing
 • Použitie a implementácia rozhraní (Interface)
 • Abstraktné triedy

Delegáti a udalosti

 • Práca s delegátmi
 • Callback
 • Udalosť/Event

Vlastnosti a indexery

 • Použitie vlastností
 • Použitie indexerov
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov