Kód kurzu: JSPRING« Krok späť

Spring Framework

Kurz je zameraný na Spring Framework, ktorého popularita, ako náhrada za zložité a náročné aplikačné servery, neustále stúpa. Kurz sa zameriava ako na základné funkcie Spring Framework – Dependency Injection, či aspektovo orientované programovanie, tak na pokročilé serverové techniky, medzi ktoré patrí napríklad komunikácia s databázou pomocou JDBC a JPA, webové služby a webový Framework Spring MVC.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
3. 8. 2020 5 1 675,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 5 1 675,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
3. 8. 2020 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
3. 8. 2020 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
2. 11. 2020 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 41 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 41 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 675,00 EUR v cene kurzu 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený vývojárom a architektom, ktorí už ovládajú základnú tvorbu webových aplikácií a chcú vytvárať rozsiahlejšie aplikácie nad Java EE bez použitia EJB.

Čo vás naučíme

 • poznať výhody (a nevýhody) Spring Framework v porovnaní s EJB, Google Guice a ďalším
 • zlepšiť design programov pomocou Dependency Injection (DI), Aspect Oriented Programming (AOP)
 • používať XML a anotácie (@Autowired, @Service, ...) pre definovanie závislostí komponentov
 • používať JDBC Template, Hibernate i JPA pre prístup do databázy
 • deklaratívne riadiť transakcie pomocou @Transactional
 • zapojiť Spring do webovej aplikácie pomocou Servletov alebo Spring MVC

Požadované vstupné znalosti

Je vhodné mať skúsenosti s webovými aplikáciami (Servletami a JSP) a je vhodné mať prehľad o SQL a XML.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova kurzu

Inversion of Control, Dependency Injection

 • Kontajner pre komponenty (Beany)
 • Definícia závislostí (Dependency Injection)
 • ApplicationContext
 • ResourceLoader, MessageSource
 • Inicializácia komponentov, @PostConstruct
 • @Autowired, @Component
 • Spring XML Namespaces, NamespaceHandler

Databázy a transakcie - JDBC

 • Spring a podpora javax.sql.DataSource
 • DAO komponenty
 • JDBC a JDBC Template
 • Riadenie transakcií pomocou TransactionProxyFactoryBean
 • Deklaratívne riadenie transakcií
 • Java Transaction API

Databázy - JPA a Hibernate

 • Prvky JPA
 • Anotácie @Entity, @Id, ...
 • Konfigurácia perzistencie.xml, orm.xml
 • Java API - EntityManager
 • PersistenceContext
 • Vzťahy medzi entitami
 • Lazy Loading
 • Transakcie a EntityManager, LocalContainerEntityManagerFactoryBean

Integrácia s webovými knižnicami

 • Webový server, balík WAR
 • Servlety a JSP
 • Koreňový WebApplicationContext a ServletContext

Spring MVC

 • Základné princípy
 • @Controller, @RequestMapping
 • View a zostavenie výslednej webovej stránky
 • ViewResolver
 • Možnosti Spring MVC v praxi
 • Validácia vstupných formulárov (JSR-303 - Bean Validation)

Spring MVC - pokročilé témy (voliteľne)

 • Architektúra
 • HandlerMapping, HandlerAdapter
 • Internacionalizácia (I18N)
 • Upload súborov

Alternatívne webové technológie (voliteľne)

 • Použitie FreeMarker namiesto JSP
 • Prepojenie stránok pomocou Spring Web Flow

JavaServer Faces

 • ManagedBean
 • Konfigurácia - Faces-config.xml
 • Definícia View - Facelet
 • Fáza spracovania požiadaviek
 • Komponenty na stránke
 • Integrácia so Spring Frameworkom (EL Resolver)
 • DataTable
 • CRUD a pokročilejšie techniky (REST, menej obvyklé udalosti)

Pokročilé techniky s kontejnerom (voliteľne)

 • Továrenské metódy, továrenské triedy
 • Bean Scope (Singleton, Prototype)
 • BeanPostProcessor, BeanFactoryPostProcessor
 • Inicializácia beanov

Aspektovo orientované programovanie - AOP (voliteľne)

 • Koncepty AOP
 • Jednoduchý aspekt
 • Možnosti jazyka pointcutov
 • Definícia pokročilých aspektov
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.