Kód kurzu: APIP300« Krok späť

Vývoj mobilných aplikácií pre iOS

Tento kurz je určený pre všetkých vývojárov, ktorí chcú začať vytvárať aplikácie pre platformu Apple iOS (iPhone, iPad). Na kurze sa zoznámite so základnými konceptmi rozhrania Cocoa Touch, vývojovým prostredím Xcode a ďalšími technológiami na vývoj moderných aplikácií pre iOS. Ďalej sa na kurze zoznámite s pokročilejšími témami ako sú riadiace objekty rámcov, práca so sieťami, práca s dátami vrátane systému CoreData, použitie máp a lokalizácia, základná práca s grafikou, animáciami a multimédiami, lokálne a Push notifikácie a podobne. Na kurze sa ako hlavný programovací jazyk používa štandardne Objective-C s prihliadnutím k možnostiam použitia jazyka SWIFT.

Kurz je možné realizovať na platforme Mac OS X
Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 31 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 31 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 150,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený vývojárom aplikácií pre platformu Apple iPhone a iPad.

Požadované vstupné znalosti

Základná znalosť prostredia MacOS iOS. Solídna znalosť programovacieho jazyka C (alebo aspoň C-like jazyka ako je JAVA, C # a pod.) a objektovo orientovaného programovania.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Osnova kurzu

Úvod
 • história a princípy programovania v prostredí macOS  a iOS
 • jazyk Objective-C, Cocoa Touch API
 • vývojové prostredie Xcode
Vývojové prostredie Xcode
 • inštalácia Xcode
 • základná orientácia v Xcode
 • založenie projektu, detaily o projekte
 • kompilácia, debugger
Prvá aplikácia pre iOS
 • založenie prvého projektu
 • prehliadka súčastí projektu
 • tvorba užívateľského rozhrania v Interface Builder
 • ako naša aplikácia pracuje?
Ladenie aplikácie
 • základy Objective-C
 • rozšírenie jazyka C menom Objective-C
 • objekty, atribúty, správy
 • triedy, inštancie a dedičnosť
 • ďalšie vlastnosti Objective-C
Rozhranie Cocoa Touch
 • vizuálne prvky, ich vlastnosti a používanie
 • okná, prvky pre zobrazenie
 • vstupné prvky, tlačidlá, výberové prvky
 • zobrazovacie prvky, tabuľky, atď.
 • riadiace prvky (UIViewController)
Tvorba jednoduchých aplikácií
 • používanie riadiacich prvkov
 • viacpanelové aplikácie
 • tabuľkové výstupy
 • viacokenné aplikácie
Navigačné prvky a riadiace objekty rámcov
 • Princípy funkcie riadiacich objektov rámcov
 • Modálne zobrazenie
 • Navigačné kontrolery
 • TabBar kontrolery
Kreslenie a animácie
 • Súradnicový systém
 • Základy kreslenia
 • Vlastné rámce
 • Framework CoreGraphics, farby, obrázky
 • Základy animácií, Framework CoreAnimation
Siete
 • Integrácia webového prehliadača Safari a UIWebView
 • Framework CFNetwork
 • Synchrónna a asynchrónna komunikácia
 • Komunikácia protokolom HTTP, predávanie parametrov, hlavičky HTTP
Multitasking, notifikácia
 • Životný cyklus iOS aplikácie v rôznych verziách iOS
 • Notifikácie v iOS
 • Lokálne notifikácia
 • Push notifikácie APNS
Perzistentné uloženie dát, práca s dátami
 • Štruktúra súborového systému aplikácie
 • Základná práca so súbormi, načítanie a uloženie
 • Serializácia dát
 • CoreData
 • Vyhľadávanie a triedenie
Aplikácia vo viacerých jazykoch, lokalizácia
 • Lokalizácia aplikácie do viacerých jazykov
Poloha telefónu, senzory v iPhone
 • Zistenie polohy telefónu
 • Framework CoreLocation
 • Akcelerometre a gyroskopy
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.