Kód kurzu: GOC4141« Krok späť

Vývoj univerzálnych Windows Store aplikácií pre Windows Phone 8.1 a Windows 8.1

Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú zoznámiť s vývojom univerzálnych Windows Store aplikácií súčasne pre Windows Phone 8.1, tak aj pre Windows 8.1, s dôrazom na vysoký podiel zdieľaného kódu medzi obomi platformami. Na kurze sa zoznámite s architektúrou tejto platformy, základnými prvkami užívateľského rozhrania a navigácie, prácou s dátami a webovými službami, multitaskingom, notifikáciami a ďalšími technikami obvyklými pre Windows Store aplikácie. Dôraz bude kladený na kvalitný návrh architektúry aplikácie umožňujúcej efektívne zdieľanie, čo najväčšieho množstva kódu medzi Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 aplikácií, vrátane vymedzení kľúčových rozdielov medzi oboma platformami, ktoré je potrebné brať do úvahy.

GOPAS Official Curriculum
Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Čo vás naučíme

 • Zoznámite sa s novým druhom Windows Store aplikácií, architektúrou tejto platformy a potrebnými nástroji po vývoj aplikácií
 • Naučíte sa navrhovať užívateľské rozhranie aplikácií pre Windows 8.1 aj pre Windows Phone 8.1
 • Vyskúšate si implementáciu aplikácie pracujúcej s webovými službami za použitia návrhového vzoru MVVM pre obe platformy
 • Pochopíte rôzne techniky pre efektívne zdieľanie kódu
 • Zoznámite sa s rozdielmi pri vývoji aplikácií pre Windows 8.1 a Windows Phone 8.1, s ktorými je potrebné počítať

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť jazyka C# alebo VB.NET a prostredia Visual Studia (kurz bude vedený v jazyku C#)
 • Základná znalosť jazyka XAML

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch

Študijné materiály

Tlačené materiály preberanej látky

Osnova kurzu

 1. Predstavenie platformy a nástrojov pre vývoj aplikácií
  • Zoznámenie s Windows Store aplikáciami
  • Predstavenie platformy a jej architektúry
  • Možnosti voľby programovacieho jazyka, výhody a nevýhody jednotlivých variant
  • Zoznámenie s konceptom univerzálnych aplikácií, vymedzenie vzťahu platforiem Windows 8 a Windows Phone 8, možnosti zdieľania kódu
  • Predstavenie potrebných nástrojov pre vývoj, ukážka vytvorenia projektov, nasadenie do emulátora, ukážka debugovania
  • Ukážka dizajnerských nástrojov (Expression Blend)
  • Zoznámenie sa s ďalšími nástrojmi, najmä nástrojom pre odomknutie telefónu
 2. Návrh užívateľského rozhrania
  • Zoznámenie so spoločnými kľúčovými princípmi uplatňovanými pri špecifikácií a návrhu Windows Store aplikácii
  • Doporučenie pre vytýčenie správnych scenárov použitia
  • Zoznámenie s možnosťami užívateľského rozhrania Windows 8.1 a prípadnou integráciou aplikácie do systému
  • Zoznámenie s užívateľským rozhraním aplikácie vo Windows Phone 8.1
  • Používané modely navigácie v aplikáciách
  • Rozmiestnenie príkazov v aplikácií
  • Správne rozloženie ovládacích prvkov na stránke
 3. Implementácia užívateľského rozhrania
  • Rýchle zoznámenie s jazykom XAML
  • Prehľad používaných spoločných ovládacích prvkov vo Windows Store aplikáciách
  • Prehľad ovládacích prvkov špecifických pre danú platformu
  • Použitie ovládacích prvkov pre tvorbu layoutu aplikácie
  • Ovládacie prvky pre zobrazenie položiek
  • Implementácia aplikačnej lišty
  • Úprava layoutu pre podporu viac rozmerov obrazovky a orientácií
 4. Techniky pre zdieľanie užívateľského rozhrania naprieč platformami
  • Tvorba vlastných vizuálnych štýlov a ich uloženie do resources
  • Predstavenie možností tvorby vlastných ovládacích prvkov
 5. Návrh vhodnej architektúry aplikácií a ich zdieľaného jadra
  • Predstavenie návrhového vzoru Model View ViewModel (MVVM) a jeho využitie vo Windows Store aplikáciách
  • Návrh architektúry aplikácie s dôrazom na zdieľanie kódu
 6. Práca s dátami v aplikácii
  • Zoznámenie s data-bindingom v XAML
  • Ovládacie prvky pre zobrazenie dát
 7. Navigácia v aplikácii a životný cyklus aplikácie
  • Zoznámenie s navigačným frameworkom
  • Prechody medzi stránkami aplikácie, predávanie parametrov otváraným stránkam
  • Obsluha udalostí spojených s navigáciou
  • Životný cyklus aplikácie
  • Uloženie stavu aplikácie
 8. Práca s webovými službami
  • Novinky v asynchronnom  zpracovaní
  • Načítanie dát z webovej služby (REST JSON, SOAP, OData)
  • Praktické ukážky práce s HttpClientom
 9. Práca so súbormi
  • Predstavenie možností uloženia aplikačných dát
  • Práca so súbormi a adresármi
  • Prístup k súborom cez FilePickers
 10. Práca s dlaždicami a lokálnymi notifikáciami
  • Zoznámenie s hlavnými princípmi použitia aplikačnej dlaždice
  • Možnosti použitia lokálnych notifikácii
 11. Beh procesov na pozadí
  • Zoznámenie s možnosťami behu aplikácie na pozadí
  • Prenos dátových súborov na pozadí
 12. Vzdialené notifikácie
  • Princíp fungovania vzdialených notifikácií
  • Implementácia vzdialených notifikácií do aplikácie
 13. Základné aplikačné kontrakty
  • Zoznámenie s princípom aplikačných kontraktov
  • Ako implementovať aplikačný kontrakt na správu nastavení
  • Práca s aplikačným kontraktom pre zdieľanie obsahu
  • Použitie aplikačného kontraktu pre vyhľadávanie
 14. Publikácia aplikácie
  • Ako zverejniť aplikáciu na verejnom Marketplace
  • Vnútro firemná distribúcia aplikácií
  • Nákupy v aplikáciách
  • Možnosti skúšobnej verzie aplikácie

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov