Novinka v ponuke
Kód kurzu: NETCORE2EX« Krok späť

ASP.NET Core (2/2)

 • Priame pokračovanie úvodného školenia sa zaoberá rôznorodou zmesou ASP.NET Core technológií a zabezpečením.
 •     
 • Na začiatku preberieme technológie, ktoré pomôžu, keď sa aplikácia nespráva tak, ako sa správať má - logovanie, ošetrovanie chýb, chybové stránky.
 •     
 • Pozrieme sa na novinku v ASP.NET Core 3.0, Endpoint Routing Middleware, ktorý ponúka jednotnú routovaciu infraštruktúru pre všetky ASP.NET Core technológie. Ukážeme si, ako ovplyvniť jeho správanie a ako routy zabezpečiť pomocou CONSTRAINT.
 •     
 • Cez vytrvalú snahu EÚ sú cookie stále vhodným nástrojom pre uchovávanie údajov o používateľovi. Ukážeme si, ako ich využívať s ASP.NET Core, ako ich zabezpečiť a tiež aké sú alternatívy v podobe klientskeho úložiska Local Storage a Session Storage.
 •     
 • Pokračovať budeme jemným úvodom to Entity Framework Core a potom sa vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, ktorý Microsoft ponúka ako alternatívu k predsalen trochu fundamentalisticky poňatému MVC.
 •     
 • Aplikácie vyžadujú konfiguráciu a .NET Core opúšťa predchádzajúce riešenie založené na XML web.config súboroch. Ponúka nový model mnohých konfiguračných zdrojov, objektovú nadstavbu aj User Secrets pre bezpečnú úschovu citlivých konfiguračných údajov pri vývoji.
 •     
 • Takmer každá webová aplikácia potrebuje odosielať e-maily. Ukážeme si, aké možnosti v ASP.NET Core aplikáciách máte a predstavíme si knižnicu Altairis.Services.Mailing. Tú môžete použiť pre riešenie svojich e-mailových potrieb, ale aj ako ukážku toho, ako sa všeobecne píšu univerzálne knižnice pre .NET Core.
 •     
 • Ďalší veľký blok je venovaný internacionalizácii - príprave aplikácie na globálne nasadenie, prekladu do rôznych jazykov, validácii užívateľských vstupov vrátane klientskej validácie (a preklade jej hlášok). Užívateľské rozhranie je možné - a vhodné - generovať na základe anotačných atribútov dynamicky a ukážeme si, ako na to.
 •     
 • Posledná časť sa týka zabezpečenia a použitia ASP.NET Identity. Naučíme vás, ako ju správne nasadiť, zabezpečiť aplikáciu pomocou rolí, dvojfaktorové autentizácie, vlastné claimy, prihlasovanie pomocou externých identity providerov a ďalšie užitočné veci. Ukážeme vám tiež, ako môžete do svojej novej krásnej bezpečnej aplikácie dostať užívateľa zo starších aplikácií, ktoré nie sú tak krásne (a hlavne tak bezpečné).
 •  DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
  12. 10. 2020 5 1 000,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
   
  14. 12. 2020 5 29 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
   
  3. 5. 2021 5 29 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
   
  7. 12. 2020 5 29 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
   
  8. 3. 2021 5 29 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
   
  14. 6. 2021 5 29 900 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
   
  V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

  PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
  Praha5 29 900 CZK v cene kurzu 50
  Brno5 29 900 CZK v cene kurzu 50
  Bratislava5 1 000,00 EUR v cene kurzu 50

  Požadované vstupné znalosti

  • Znalosť jazyka C # na úrovni kurzu GOC2125
  • Základná znalosť HTML, CSS

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

  Študijné materiály

  Tlačené prezentácie preberanej látky.

  osnova

  Logovanie

  • Vstupy a výstupy
  • Predvolené nastavenie
  • Vlastné triedy a logovanie

  Ošetrovanie chýb

  • Odchytávanie chýb pomocou middleware
  • Zobrazovanie chybových stránok
  • Hotové riešenia pre sledovanie chýb

  Endpoint routing

  • Čo je endpoint routing
  • Vstavané route constraints
  • Tvorba vlastných route constraints
  • Ďalšie zásahy do routingu

  Cookies v ASP.NET

  • Práca s cookies v ASP.NET Core
  • Bezpečnostné aspekty a obmedzenia
  • Alternatívy ku cookies - Local Storage a Session Storage

  Jemný úvod do Entity Framework Core

  • Zmeny proti EF 6
  • Migrácia a ich zákernosti
  • Vytvorenie DAL v EF Core

  ASP.NET Core Razor Pages

  • Razor Pages ako alternatíva k MVC Core
  • Model-View-ViewModel (MVVM) versus Model-View-Controller (MVC) pattern
  • Základné použitie Razor Pages
  • Metódy pre spracovanie request

  Konfigurácia

  • Zmeny v porovnaní s ASP.NET 4 a skaza súboru web.config
  • Zdroje konfigurácie: súbory, premenné prostredie, príkazový riadok a ďalšie
  • Objektová nadstavba nad key-value konfiguráciou
  • Validácia konfiguračných hodnôt
  • Sledovanie zmien v konfiguračných súboroch
  • User Secrets - úschova citlivých konfiguračných údajov pri vývoji

  E-mail v ASP.NET Core

  • Možnosti posielania e-mailov (vlastný server, externý služba)
  • Knižnica Altairis.Services.Mailing ako pripravené riešenie a zároveň ukážka typickej praxe v .NET Core.

  View Components

  • View Components ako náhrada child akcií
  • Rozdiely oproti Server Controls v ASP.NET Web Forms
  • Registrácia a tvorba vlastných view components

  Validácia vstupu a model binding

  • Štandardné validačné atribúty
  • Vlastné validačné atribúty pre vlastnosti i celej entity
  • Rozhranie IValidatableObject
  • Klientska validácia pomocou JavaScriptu a CSS

  Dynamické generovanie používateľského rozhrania

  • Prečo UI vytvárať dynamicky na základe metadát
  • Generovanie UI na úrovni poľa
  • Generovanie UI na úrovni modelu alebo jeho časti
  • Tvorba vlastných šablón

  Internacionalizácia

  • Globalizácia a lokalizácia
  • Trieda CultureInfo, neutrálne a špecifické kultúry, invariantov Culture a prečo sa jej vyhnúť
  • Nastavenie kultúry, request localization middleware
  • Lokalizácia užívateľského rozhrania pomocou resources
  • Lokalizácia dáta Annotations atribútov
  • Conventional Metadáta Providers

  Zabezpečenie webových aplikácií

  • Základné koncepty a pojmy
  • Autentizačné faktory
  • Cookie Authentication Middleware
  • Claims-based Identity

  ASP.NET Identity

  • Základné použitie, vytváranie užívateľov, prihlásenie, odhlásenie
  • Reset heslá ako slabé miesto bezpečnosti aplikácií a ako to robiť správne
  • Práca s rolami a role-based autorizácie
  • Dvojfaktorová autentizácia, použitie jednorazových hesiel

  Customizácia ASP.NET Identity

  • Rozšírenie údajov o používateľovi
  • Identity Stores
  • Úschova hesiel a prečo sa do toho nevŕtať
  • Migrácia legacy užívateľov alebo keď sa do toho vŕtať bohužiaľ musíte
  • Trieda SignInManager, logovanie a obmedzenie prihlásenia
  • SecurityStamp a jeho využitie, odhlásenie zo všetkých sessions
  • Prihlasovanie pomocou externých identity providerov a iných facebook
  • Overenie telefónneho čísla pomocou SMS
  • Login Approvals: prihlasovanie bez hesiel
  • Použitie vlastných claimy v ASP.NET Identity

  ASP.NET Data Protection

  • Použitie v rámci .NET Core a vlastné využitie
  • Predvolená konfigurácia a jej zmeny
  • Ukladanie kľúčov do súborového systému
  • Ukladanie kľúčov do databázy

  Predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.