Kód kurzu: KOTLIN1« Krok späť

Kotlin - úvod do jazyka

Kurz ponúka účastníkom zoznámenie s novým moderným jazykom Kotlin. Jazyk Kotlin je moderný staticky typizovaný objektovo-funkcionálny jazyk, ktorý využíva rozsiahly ekosystém jazyka Java a pritom prináša rad pokrokových jazykových konštrukcií. Jazyk je pritom úplne kompatibilný s jazykom Java a umožňuje vytvárať zmiešané projekty, v ktorých sa zachovajú existujúce časti napísané v jazyku a Java a pokračuje sa v ďalšom vývoji modernom objektovo-funkcionálnym spôsobom. V kurze sú vyložené konštrukcie jazyka, základné knižnice a spôsob využitia jazyka pre tvorbu serverových aplikácií.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 24 900 CZK v cene kurzu 30
Brno3 24 900 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 1 005,00 EUR v cene kurzu 30

Pre koho je kurz určený

 • Vývojárom v jazyku Java, ktorí zvažujú prechod na modernejší vývojový prostriedok, ale požadujú zachovanie plnej kompatibility s doteraz vyvinutými komponentmi.
 • Programátorom pracujúcim v niektorých zo skriptovacích jazykov, ktorí chcú využiť výhody robustnosti, bezpečnosti a efektívnosti staticky typizovaného objektovo-funkcionálneho jazyka.

Požadované vstupné znalosti

U účastníkov kurzu sa predpokladajú základné znalosti objektového programovania.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova

Základy funkcionálneho programovania

Prehľad jazyka Kotlin

 • Konvencie jazyka
 • Základné typy
 • Štruktúra aplikácií
 • Riadiaca konštrukcia

Triedy a objekty

 • Dedičnosť
 • Vlastnosti tried
 • Rozhranie
 • Modifikátory viditeľnosti
 • Rozšírenie
 • Dátové triedy
 • Uzavreté triedy
 • Generiky
 • Vnorené triedy
 • Enumerácie
 • Objektové výrazy a deklarácie
 • Delegácie

Funkcie

 • Deklarácia funkcií
 • Implicitné parametre
 • Menné parametre
 • Procedúry
 • Jednoduché funkcie
 • Premenný počet parametrov
 • Volanie funkcií infixovou notáciou
 • Lokálne funkcie
 • Generické funkcie
 • Inline funkcie
 • Rozširujúce funkcie
 • Funkcia vyššieho rádu
 • Funkcia s chvostovou rekurziou

Lambda výrazy a anonymné funkcie

 • Typ funkcie
 • Syntax lambda výrazov
 • Anonymné funkcie
 • Uzávery
 • Funkčné literály

Ostatné

 • Deštrukčná deklarácia
 • Rozsahy
 • Pretypovanie
 • Ekvivalencia hodnôt
 • Preťažovanie operátorov
 • Null bezpečnosť
 • Výnimky
 • Anotácia
 • Reflexiaň
 • Serverové aplikácie v Kotline

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.