Novinka v ponuke
Kód kurzu: GJB_SPRINGDB« Krok späť

Vývoj databázových aplikácií v Spring framework

 • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjajúca sa oblasť Java kurzov v Gopase, ktorá vznikla ako reakcia na potrebu ponúkať aktuálne Java témy. V týchto kurzoch sa účastníci môžu naučiť tým najmodernejším prístupom programovania pod vedením skúsených vývojárov. Jedná sa o neautorizované kurzy tej najvyššej kvality. Spoznáte ich podľa prefixu GJB v kóde kurzu. Aktuálne sú v tejto oblasti tri nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREGRA, ale čoskoro očakávame rozšírenie tejto ponuky.
 • Kurz sa zameriava na prístup Java aplikácií do databázy. V rámci kurzu sa preberajú rôzne spôsoby implementácie s využitím Java Database Connectivity (JDBC), JdbcTemplate, Java Persistence API (JPA), Spring Data a MyBatis. Sú tu vysvetlené koncepty a dôvody nasadenia daných prístupov pre vybrané typy aplikácií. V prvej časti sa implementuje pripojenie do databázy prostredníctvom JDBC, to sa následne zjednoduší pomocou nadstavby od Spring v podobe JdbcTemplate. Ďalšia časť kurzu je zameraná na možnosti objektovo relačného mapovania (štandard JPA - implementačný framework Hibernate) s ohľadom na detailný popis mapovania medzi entitnými triedami a databázovými tabuľkami. Implementujú sa vybrané Java Persistence Query Language (JPQL) otázky s ohľadom na ich výkonnosť a optimalizáciu. Nasleduje výklad konceptov transakcií vrátane ich propagácie a prevod JPQL dotazov do Spring Dát a predstavenie alternatívy v podobe frameworku MyBatis. Všetko je zavŕšené prehľadom best practices a návrhovými vzormi k jednotlivým alternatívam.
 •  DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
  11. 8. 2020 4 1 180,00 EUR - Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
   
  24. 11. 2020 4 1 180,00 EUR v cene kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
   
  11. 8. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
   
  24. 11. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
   
  11. 8. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
   
  24. 11. 2020 4 28 800 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
   
  V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

  PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
  Praha4 28 800 CZK v cene kurzu 40
  Brno4 28 800 CZK v cene kurzu 40
  Bratislava4 1 180,00 EUR v cene kurzu 40

  Požadované vstupné znalosti

  • Základná znalosť a skúsenosť s jazykom SQL
  • Základná znalosť a skúsenosť s vývojom aplikácií v Jave a JDBC

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch

  Študijné materiály

  Tlačené prezentácie preberanej látky

  Osnova

  Úvod do možností prístupu aplikácií do databázy

  • Vhodnosť rôznych spôsobov prístupov, výhody a nevýhody
  • JDBC, JdbcTemplate
  • JPA, Spring Data
  • MyBatis

  JDBC

  • Rozhranie JDBC, ovládače JDBC
  • Spojenie s databázou
  • Odosielanie SQL príkazov do databázy pomocou PredparedStatement, Statement, ResultSet
  • Spring JdbcTemplate

  JPA

  • Potreba a vhodnosť Object-Relation Mapping (ORM) aplikácií
  • Štandard JPA
  • Entity, DAO, Repository
  • EntityManager, Perzistentný kontext

  Modelovanie relačných databáz s JPA entitami

  • Implementácia one-to-one unidirectional a bidirectional väzieb
  • Implementácia many-to-one/one-to-many unidirectional a bidirectional väzieb
  • Implementácia many-to-many unidirectional a bidirectional väzieb
  • Využitie vhodných dátových štruktúr (enums, collections, maps)
  • Pokročilé modelovanie (inheritance, embeddable classes, composite primary keys)

  Dotazovanie v JPA (Hibernate framework)

  • Úvod do Java Persistence Query Language (JPQL)
  • NamedQuery výhody a nevýhody

  Filtrovanie výsledkov

  • Rôzne typy JOINov, JOIN FETCH
  • Criteria API
  • Využitie kanonického modelu

  Transakcie a locking

  • Popis transakčných mechanizmov
  • Spring transakcie vs Java EE transakcie
  • Propagation a isolation transakcií
  • Locking (ReetrantLock...)

  Spring Data

  • Nadstavba nad JPA v podobe Spring Data
  • Stránkovanie (pagination), a radenie (sorting)
  • Spring Repositories
  • Implementácia vlastnej (custom) Spring Repository
  • Výhody využitia Spring Data nad JPA

  MyBatis

  • Možnosť využitia MyBatisu
  • SQLSessionFactory, SQLSession
  • Mappery
  • Dotazovanie a dynamické dotazy

  Optimalizácia JPA dotazov

  • FetchType Lazy vs. Eager
  • Modifikácia dotazov ku prevencii N+1 problému
  • Využívanie cache
  • Vhodné nastavenie stratégie pre generovanie primárneho kľúča
  • Debuggovanie dotazov, EXPLAIN
  Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.